Beelden en Verslag

De beelden worden beoordeeld door een radioloog van het MRI Centrum die een verslag maakt van zijn bevindingen. Bij een MRI en een röntgen onderzoek worden de beelden en het verslag binnen 1 tot 3 werkdagen na het onderzoek naar u verstuurd. Bij een echo onderzoek ontvangt u de verslaglegging binnen 1 werkdag. In het geval van spoed wordt het onderzoek dezelfde dag nog verslagen en verstuurd. Bij een ernstige onverwachte afwijking zal de radioloog direct contact u opnemen. Het MRI Centrum doet geen uitspraak over de bevindingen richting uw patiënt.

Beelden

Het is mogelijk om als arts de beelden en verslaglegging via onze software (PACS) te bekijken. Daarnaast kunnen de beelden ook geautomatiseerd door MRI Centrum naar het PACS van een ziekenhuis of ZBC worden verstuurd. 

Verslag

Als aanvragend arts ontvangt u het verslag. Mocht u geen verslag hebben ontvangen, stuur dan een e-mail naar artsen@mricentrum.nl, onder vermelding van uw AGBcode of ZorgMailadres. 

     Inloggen voor beelden en verslag