Beelden en Verslag

De beelden worden beoordeeld door een radioloog van het MRI Centrum die een verslag maakt van zijn bevindingen. Bij een MRI en een röntgen onderzoek worden de beelden en het verslag binnen 1 tot 3 werkdagen na het onderzoek per post naar u verstuurd. U ontvangt tevens het verslag via ZorgMail. Bij een echo onderzoek ontvangt u de verslaglegging binnen 1 werkdag via ZorgMail of via de fax. In het geval van spoed wordt het onderzoek dezelfde dag nog verslagen en verstuurd. Bij een ernstige onverwachte afwijking zal de radioloog direct contact u opnemen. Het MRI Centrum doet geen uitspraak over de bevindingen richting uw patiënt.

Beelden

Het is mogelijk om als arts de beelden en verslaglegging via onze software (PACS) te bekijken. Daarnaast kunnen de beelden ook geautomatiseerd door MRI Centrum naar het PACS van een ziekenhuis of ZBC worden verstuurd. Klik hier, voor meer informatie over de aanmeldprocedure en het PACS . 

Verslag

Als aanvragend arts ontvangt u de verslaglegging via de post, via de fax en/of via ZorgMail. Mocht u nog geen verslagen via ZorgMail ontvangen stuurt u dan een e-mail naar artsen@mricentrum.nl met vermelding van uw AGB Code of ZorgMailadres. 

    

    Inloggen voor beelden en verslag