Opvragen medische gegevens

Opvragen persoonsgegevens door arts of instelling anders dan de aanvrager

Wanneer u als arts of instelling anders dan de aanvragend arts persoonsgegevens op wilt vragen of beelden wil laten toekennen in PACS, heeft MRI Centrum vooraf het volledig ingevulde toestemmingsformulier nodig dat is voorzien van een handtekening van de patiënt. 

Toestemmingsformulier