Kwaliteit en Veiligheid

Bij MRI Centrum besteden we continue aandacht aan kwaliteit en veiligheid. Er wordt in alle klinieken met dezelfde protocollen en procedures gewerkt die doorlopend worden geëvalueerd. MRI Centrum is tevens in het bezit van het ZKN keurmerk en voldoet daarmee aan strenge eisen van kwaliteit en veiligheid voor zelfstandige behandelcentra en diagnostische centra, zoals opgesteld door Zelfstandige Klinieken Nederland. 

Privacy

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens volgens de wettelijke regels alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers die zich bezighouden met uw diagnostisch onderzoek en voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Alleen met toestemming van u als cliënt sturen wij de bevindingen van het onderzoek naar een andere arts dan de aanvragende arts. Meer informatie vindt u in ons privacy reglement.


Tevredenheid

Uw mening vinden wij erg belangrijk! Om onze dienstverlening te optimaliseren ontvangt u na het onderzoek een enquête. Hierin kunt u uw mening geven over onze service en kunt u suggesties geven ter verbetering. De uitkomst van de enquête is voor ons zeer waardevol. Met uw input kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening blijven verbeteren. Daarnaast stellen wij het ook zeer op prijs wanneer u een waardering plaatst op Zorgkaart
 

Cliëntenparticipatie

Wilt u met ons meedenken? MRI Centrum staat op voor verbeteringen voor u als cliënt. Heeft u bij ons een onderzoek gehad, dan gaan we graag met u in gesprek over allerlei onderwerpen; denk bijvoorbeeld aan patiëntveiligheid, gastvrijheid van ons centrum, digitalisering en zorg. Een keer per jaar komt het cliëntenpanel samen op een locatie in het midden van het land. U ontvangt een vergoeding voor de gemaakte reiskosten.

Wilt u deelnemen aan het cliëntenpanel? Vul dan uw gegevens in op het deelnameformulier. De informatie wordt uitsluitend gebruikt voor deelname aan het panel.

 

Klachten

MRI Centrum streeft naar een vriendelijke en persoonlijke benadering en stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening. U komt voor, tijdens en na het radiologisch onderzoek in contact met verschillende medewerkers. Alle medewerkers doen hun best om een positieve bijdrage te leveren aan uw onderzoek in MRI Centrum.
 
Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over MRI Centrum. Bent u bijvoorbeeld ontevreden over de manier waarop er met u is omgegaan of vindt u dat wij in onze dienstverlening tekort zijn geschoten, dan kunt u een klacht bij ons indienen. Klachten zijn altijd bespreekbaar en in een goede verstandhouding willen we graag met u tot een oplossing komen. Uw klacht zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.
 

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris van MRI Centrum neemt de klacht in ontvangst, bespreekt deze met u en zal samen met u zoeken naar een oplossing. De klachtenfunctionaris is te bereiken via klachten@mricentrum.nl. Vanzelfsprekend wordt met alle informatie vertrouwelijk omgegaan.  
 

De klachtencommissie

Mocht u samen met de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing komen dan kunt u met de klachtenfunctionaris andere opties bespreken, zoals het indienen van een officiële klacht bij de klachtencommissie.
 
De klachtencommissie stelt naar aanleiding van de verstrekte gegevens een onderzoek in. Op basis van de uitkomst van het onderzoek bepaalt de klachtencommissie of zij de klacht gegrond acht. Over de te volgen procedure en de uitkomst van dit onderzoek wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld. Het onderzoek vindt plaats overeenkomstig de regels zoals die zijn opgesteld in onze klachtenregeling
 
Alle bij de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie ingediende klachten worden geregistreerd. Deze klachten worden periodiek voorgelegd aan de directie van MRI Centrum. MRI Centrum is aangesloten bij de geschillencommissie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).


U kunt uw klacht sturen naar:

MRI Centrum
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Nijenburg 150
1081 GG Amsterdam  

Of per e-mail naar klachten@mricentrum.nl.