Zelfbetalen

Situatie waarin een cliënt zelf kán betalen:

  • MRI Borstprothese, als er geen verwijzing van een (huis)arts of specialist is.

 

Situaties waarin een cliënt zelf móét betalen:

  • Indien de cliënt geen Nederlandse zorgverzekering heeft;
  • Indien de cliënt geen verwijzing van een (huis)arts of specialist heeft, maar een aanvraag van een behandelaar zoals bv. een fysiotherapeut (is geen geldige verwijzer);
  • Het onderzoek betreft ongecontracteerde zorg;
  • Het onderzoek is aangevraagd door een buitenlandse verwijzer (afhankelijk van zorgverzekeraar).

 

Ik wil een afspraak maken voor een MRI borstprothesen

 

Indien een cliënt zijn/haar onderzoek zelf betaalt, gelden onze passantentarieven. Het is alleen mogelijk om vooraf per pin te betalen.