Zelfbetalen

Informatie voor verwijzer/aanvrager/cliënten

MRI Centrum stelt cliënten in de gelegenheid om een diagnostisch onderzoek zelf te betalen.

Omdat we waarde hechten aan een medisch verantwoord vervolg, vereist MRI Centrum wel een aanvraag van een geldige verwijzer of behandelaar. Het verslag van de scan delen wij met de aanvrager. Uitzondering hierop is de MRI ‘controle borstimplantaten’; de enige scan die we aanbieden op aanvraag van de cliënt.

 

Situaties waarbij een cliënt zelf kan betalen: 

  • Omdat een cliënt daarom verzoekt;
  • Onderzoek betreft ongecontracteerde zorg;
  • Ter verkorting van de wachttijd, door lange wachttijden elders;
  • Cliënt heeft geen Nederlandse zorgverzekering;
  • Onderzoek is aangevraagd door een buitenlandse verwijzer.

Kosten

Indien een cliënt er voor kiest om zelf haar/zijn diagnostische onderzoek te financieren, gelden de passantentarieven.

 

Vergoedingen bij Mri Centrum
Passantentarieven
MRI scan

Vergoedingen bij Mri Centrum
Passantentarieven
Echografie & Röntgen