Mammografie

Bij een mammografie wordt met behulp van een zo laag mogelijke dosis röntgenstralen, de weefselstructuur van de borst afgebeeld. Zo is het mogelijk om afwijkingen in het vet- klier- en bindweefsel waar te nemen. De mammografie is een veelgebruikte methode om afwijkingen, zoals ook borstkanker, in een vroeg stadium op te sporen.

Op onze locatie in Amsterdam, beschikt Borstzorgklinieken (onze samenwerkingspartner) over een van de nieuwste mammografie toestellen, de zogenaamde Tomosynthese ofwel 3D mammografie. De voordelen aan deze state of de art apparatuur is dat er met een zo laag mogelijke stralingsdosis toch een zeer hoogwaardige beeldkwaliteit gecreëerd wordt waardoor afwijkingen sneller ontdekt kunnen worden en beter zichtbaar zijn. Ook bij vrouwen met dicht(er) klierweefsel. Dit is een zeer nuttige/waardevolle toevoeging op de zogenaamde 2D mammografie.

Om het weefsel in de borst zichtbaar te kunnen maken en goed te kunnen beoordelen wordt er enige compressie op de borsten gegeven en zo een foto gemaakt van beide borsten. De zogenaamde ‘comfort compression plate’, waardoor de compressie die op de borsten moet worden gegeven wordt tot het minimum beperkt en het patiëntcomfort tijdens het onderzoek geoptimaliseerd wordt. Het onderzoek duurt minder dan 5 seconden per borst en wordt verricht door onze ervaren mammalaborante die in overleg met u kijkt hoe het onderzoek het prettigst uitgevoerd kan worden. U mag aangeven hoeveel druk u kunt verdragen en zult hierdoor minder pijnklachten tijdens het onderzoek ervaren.

Pijnklachten en negatieve ervaringen uit het verleden worden vaak als drempel ervaren om een mammografie te laten uitvoeren. De mammalaborante is gespecialiseerd in angstklachten en zal u naar uw ervaringen vragen. Op basis van uw verhaal zal ze met u bespreken hoe ze het onderzoek tot een goed einde zal brengen. Uw gevoel en beleving staan hierbij centraal. 

Een mammografie kan ook plaatsvinden wanneer u aan uw borsten bent geopereerd en/of borstprothesen heeft. In het laatste geval, zonder risico voor de prothesen zelf. 

Na afloop van de mammografie bespreekt onze gespecialiseerde mammaradioloog de uitslag met u. Soms zal het nodig zijn een aanvullende biopsie of punctie te verrichten. Het weefsel dat dan wordt afgenomen sturen we ter analyse naar een patholoog. De uitslag van de biopsie is binnen een paar dagen bekend.

Indien er behandeling nodig blijkt, zal dit in een ziekenhuis plaatsvinden. Een multidisciplinair team zal u vervolgens de beste behandeloptie(s) voorleggen om samen met u tot een keuze te komen. 

Borstzorgklinieken heeft een samenwerkingsverband met het Antoni van Leeuwenhoek, hét in kanker gespecialiseerde ziekenhuis en onderzoeksinstituut. 

 

Maak nu een afspraak voor een mammografie

 

Tijdstip mammografie in de cyclus

Omdat het aandrukken van de borsten soms als gevoelig wordt ervaren, adviseren we bij voorkeur het onderzoek ongeveer 7 dagen na uw menstruatie te laten plaatsvinden. Uw borsten zijn dan het minst gevoelig waardoor het onderzoek minder gevoelig is.

Zwangerschap

Tijdens een zwangerschap zullen wij doorgaans geen mammografie verrichten omdat ongeboren kinderen gevoelig zijn voor röntgenstraling en dit dus onwenselijk is. Het is juist wel aan te raden de borsten te controleren tijdens de zwangerschap bij klachten van de borst. Dit doen we dan bij voorkeur middels echografie.