Zorgverzekering & Kosten

Verwijzing van de huisarts*

MRI Centrum maakt jaarlijks afspraken met alle zorgverzekeraars. Met een verwijzing van de huisarts* wordt uw diagnostiek doorgaans met 100% vergoed. Met uitzondering van het eigen risico dat wettelijk is vastgesteld op (minimaal) €385,-. Facturen sturen wij rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. De regelingen voor MRI Centrum zijn hetzelfde als voor reguliere ziekenhuizen in Nederland.

*Of een andere geldige verwijzer zoals een jeugdarts of specialist ouderengeneeskunde.

 

Zorgverzekeraars en labels 2024

 

 

contracten 2024

*Heeft u een verwijzing anders dan benoemd, dan bent u ook van harte welkom. Voor meer informatie, zie pagina 'Zelfbetalen'
** Voor de overige MRI onderzoeken is een machtiging vereist van de zorgverzekeraar verleend aan de huisarts.
*** Heeft u een verwijzing voor een mammografie, dan bent u van harte welkom. Voor meer informatie, zie  pagina 'Zelfbetalen'

 

AANVRAAG/verwijzing VAN een medisch SPECIALIST*

Bij een verwijzing van een medisch specialist sturen wij de rekening naar het betreffende ziekenhuis of het zelfstandige behandelcentrum.

Betreft uw zorgvraag onverzekerde en/of cosmetische zorg, dan dient u de rekening zelf te betalen. 

Een medewerker van MRI Centrum kan u, indien gewenst, hier meer over vertellen tijdens het maken van de afspraak. 

*Of een andere geldige verwijzer zoals een verloskundige.

 

PASSANTENTARIEVEN

 
We brengen de passantentarieven in rekening wanneer:

  • Een cliënt geen Nederlandse zorgverzekering heeft;
  • Het onderzoek ongecontracteerde zorg betreft;
  • Het een MRI scan van borstprothese(n) betreft, zonder verwijzing van een (huis)arts of specialist;
  • Het onderzoek is uitgevoerd op aanvraag van een behandelaar, zoals bv een fysiotherapeut (is geen geldige verwijzer);
  • Het onderzoek is aangevraagd door een buitenlandse verwijzer (afhankelijk van zorgverzekeraar).

 
Het is alleen mogelijk om vooraf per pin te betalen.