Zorgverzekering & Kosten

Verwijzing van de huisarts

MRI Centrum maakt jaarlijks afspraken met alle zorgverzekeraars. Met een verwijzing van de huisarts wordt uw beeldvormend onderzoek doorgaans met 100% vergoed. Facturen sturen wij rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. De regelingen voor MRI Centrum zijn hetzelfde als voor reguliere ziekenhuizen in Nederland.

Eigen risico​

Beeldvormend onderzoek valt onder het eigen risico, ongeacht welke verzekering of polis u heeft. Het eigen risico voor 2024 is wettelijk vastgesteld op (minimaal) € 385,-.  

 

Zorgverzekeraars en labels 2024

 

contracten 2024

*Heeft u een verwijzing anders dan benoemd, dan bent u ook van harte welkom. Voor meer informatie, zie pagina 'Zelfbetalen'
** Voor de overige MRI onderzoeken is een machtiging vereist van de zorgverzekeraar verleend aan de huisarts.
*** Heeft u een verwijzing voor een mammografie, dan bent u van harte welkom. Voor meer informatie, zie  pagina 'Zelfbetalen'

 

VERWIJZING Via een ziekenhuis of kliniek

MRI Centrum werkt nauw samen met veel ziekenhuizen en klinieken. Als u via één van deze zorginstellingen (door een medisch specialist) naar ons wordt verwezen, dan worden de kosten van het onderzoek aan ons betaald door de samenwerkende zorginstelling. Het maakt in dat geval voor ons niet uit waar u verzekerd bent.

Vraag MRI Centrum of er een samenwerking is met uw verwijzer. Wanneer uw verwijzer geen samenwerking met ons heeft, dan kan de rekening in sommige gevallen naar uw zorgverzekeraar.

Betreft uw zorgvraag onverzekerde en/of cosmetische zorg, dan dient u de rekening zelf te betalen. 

Een medewerker van MRI Centrum kan u, indien gewenst, hier meer over vertellen tijdens het maken van de afspraak. 

Geen VERWIJZING

Zonder verwijzing van een huisarts of medisch specialist voert MRI Centrum geen onderzoeken uit.

Alleen een MRI-onderzoek van borstimplantaten voeren we uit zonder een verwijzing.

 

PASSANTENTARIEVEN

 
We brengen de passantentarieven in rekening wanneer:

  • Het onderzoek ongecontracteerde zorg betreft;
  • Het onderzoek een MRI van de borstimplantaten betreft, zonder verwijzing van een huisarts of specialist;
  • Het onderzoek aangevraagd is door een buitenlandse verwijzer (afhankelijk van zorgverzekeraar);
  • De cliënt geen Nederlandse zorgverzekering heeft;
  • De cliënt geen verwijzing van een huisarts of specialist heeft, maar een aanvraag van een behandelaar zoals bv. een fysiotherapeut (is geen geldige verwijzer).

 
Het is alleen mogelijk om vooraf per pin te betalen.