Tevredenheidsonderzoek aanvragers MRI Centrum

In ons streven naar voortdurende verbetering van onze dienstverlening, willen wij u graag uitnodigen om deel te nemen aan ons tevredenheidsonderzoek. Alle verstrekte informatie zal volledig anoniem en vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

 

1. Algemeen
2. Verslaglegging
3. Intercollegiaal overleg
4. Communicatiemiddel
5. Nascholing
6. Tot slot