Hoogwaardige MRI-diagnostiek wint terrein in de zorg

Dankzij verbeterde technieken wordt de rol van MRI voor de totale zorg alleen maar groter. Eerste lijn, tweede lijn en daarmee de patiënt profiteren. Het MRI Centrum opent binnenkort in Amsterdam een nieuwe vestiging met een “state of the art” 3T MRI. Directeur Che Hsin Falkenström en radioloog en oprichter Erik Veldhuizen tonen aan de hand van diagnostiek van prostaat- en borstkanker aan waar de winst te halen valt.

Uw centrum bestaat 20 jaar. Wat is er in die 20 jaar veranderd?
Veldhuizen: “Op zich valt dat wel mee. Ons centrum is als het ware een onderaannemer van artsen, we maken alleen een MRI als er een arts is die een aanvraag indient. Onze klantenkring bestaat uit de volgende groepen: huisartsen, sportartsen, zelfstandige behandelcentra en ziekenhuizen. Zeker in de beginjaren hadden nog niet alle ziekenhuizen een eigen MRI, tegenwoordig is dat anders dus krijgen we vanuit die kant minder verwijzingen.” 

Schuift MRI als het ware steeds meer op in de richting van de eerste lijn?
“Er is momenteel veel discussie over de substitutie van laagdrempelige zorg vanuit de ziekenhuizen naar de huisarts. De huisarts wordt belast met meer zorgvragen en heeft behoefte aan meer tools in de diagnostiek. Het MRI Centrum biedt daarbij ondersteuning middels niet alleen MRI, maar ook echografie en röntgen. En kwaliteit komt met kwantiteit: we hebben hier deelspecialisten zitten die bepaalde diagnostiek veel doen en zo beter en beter worden in hun vak.” 
Falkenström: “Dankzij MRI-diagnostiek wordt de poortwachtersrol van de huisarts versterkt. Hij of zij kan de zorgvraag doelmatig behandelen en een onnodige verwijzing naar de tweede lijn voorkomen, omdat twijfel wordt weggenomen en de huisarts beschikt over een goede diagnose. Als die diagnose betekent dat een patiënt alsnog naar een specialist doorverwezen moet worden, dan kan dat natuurlijk en dan ligt er al een MRI. Aanvragen van huisartsen vallen onder  verzekerde zorg. Het onderzoek wordt bijna altijd door alle zorgverzekeraars vergoed. Afspraken daarover kunnen per zorgverzekeraar verschillen, maar die staan keurig op onze site vermeld. Deze werkwijze is ook nog eens goedkoper voor de patiënt: als die direct naar de tweede lijn wordt verwezen, gaat dat ten koste van het gehele eigen risico omdat er dan veelal ook een consult van de medisch specialist bijkomt.” 

Welke ontwikkeling is voor uw centrum belangrijk?
Veldhuizen: “Half augustus 2019 gaan we van start in onze nieuwe locatie in de omgeving van de VU in Amsterdam. Belangrijk is dat we daar de beschikking hebben over een 3T MRI, waarbij T staat voor Tesla, een maat voor de sterkte van het magneetveld. Voor 95 procent van de diagnostiek is een 1,5T MRI goed genoeg, maar een 3T is dus twee keer zo sterk en daarmee kunnen we ook de resterende 5 procent van dienst zijn.” 

Hoe ziet die 5 procent er in de praktijk uit?
“Het gaat daarbij vooral om diagnostiek van de prostaat en MRI van de borsten. Als we eerst naar de prostaat kijken: mannen melden zich in de regel bij de huisarts met plasproblemen of met angst voor prostaatkanker. De eerste stap is dan meting van het PSA, het Prostaat Specifiek Antigeen. Een verhoogde waarde in het bloed geeft aan dat er mogelijk iets aan de hand is. Dan volgt verwijzing naar de uroloog om vast te stellen wat de oorzaak is van de klachten. Is er sprake van bijvoorbeeld een goedaardige prostaathypertrofie of van prostaatkanker? Indien sprake is van prostaatkanker is het belangrijk om het  type prostaatkanker vast te stellen. Tot op heden gebeurt dat aan de hand van één of meerdere biopten.  Maar als er met een biopt niets significants vastgesteld wordt, geeft dit niet de volledige zekerheid dat er ook daadwerkelijk niets aan de hand is. Dankzij de nieuwe 3T MRI kunnen we goed en betrouwbaar onderscheid maken tussen agressieve (significante) en niet agressieve (insignificante) prostaatkanker. Dit is zeer bepalend voor een doelmatig vervolg van de behandeling. Het zijn juist de significante vormen van kanker waarbij vervolgdiagnostiek middels een biopt en behandeling noodzakelijk is. De insignificante prostaatkanker, die vele mannen krijgen, is niet kwaadaardig en dient met rust te worden gelaten. Met andere woorden: op deze wijze kunnen we vele biopten voorkomen (meer dan de helft!), gaan daardoor de kosten voor deze vorm diagnostiek in Nederland fors omlaag, en omdat we de agressieve prostaatkanker heel precies in kaart brengen, kan een uroloog ook veel preciezer en gerichter een biopt nemen. Allemaal voordelen dus.” 

En als het gaat om het onderzoek naar borstkanker?
“Momenteel vindt in Nederland een screening naar borstkanker plaats. Prachtig, vooral voor vrouwen die geen klierweefsel meer in de borsten hebben, over het algemeen oudere vrouwen. Het klierweefsel is hier vervangen door vetweefsel en een eventuele tumor is daarin goed te onderscheiden op een mammografie. Het probleem is dat bij jongere en sommige oudere vrouwen het klierweefsel nog wel aanwezig is. Daarmee wordt het ontdekken van een eventuele tumor op een ‘gewone’ mammografie een stuk lastiger omdat een tumor zich qua densiteit niet veel onderscheidt van klierweefsel. Bij screening kan een tumor in deze gevallen dus gemist worden. Bij dergelijke gevallen, of als bijvoorbeeld sprake is van een verhoogd risico door een familieanamnese, heeft een MRI een toegevoegde waarde. Met een MRI kun je een tumor namelijk wél goed zien. Ook hier is een maar: je ziet ook afwijkingen die geen tumor zijn. Een  3T MRI kan dit onderscheid nog beter maken. Een MRI is ook een goed onderzoek  bij vrouwen met een borstprothese. Voor hen is een mammografie extra pijnlijk en dan kan een MRI een prima alternatief zijn.”
 

Welke meerwaarde heeft een 3T MRI nog meer voor uw centrum?
Falkenström: “De 3T MRI’s staan momenteel over het algemeen in grotere en academische ziekenhuizen. Op deze wijze kunnen wij ook aan kleinere ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra geavanceerd MRI onderzoek aanbieden en een rol spelen bij wegnemen van wachttijden bij alle ziekenhuizen en academische centra. Immers onze filosofie is dat de wachttijd wordt beperkt tot 3 à 4 dagen. Dit doen we door verruiming van openingstijden indien noodzakelijk (weekenden en ’s avonds). Daarnaast zijn we ook actief op het gebied van farmaceutische medicijnontwikkeling (ten behoeve van bijvoorbeeld alzheimer, MS) en neuromarketing. Voor dit soort onderzoeken is veelal geavanceerde MRI technologie noodzakelijk.” 


De nieuwe locatie van het MRI Centrum wordt in augustus 2019 in gebruik genomen.
Het nieuwe adres: Nijenburg 150 in Amsterdam.