online inschrijven voor mri scan

Een nieuw aanvraagformulier

Er is veel discussie in het veld wanneer het doelmatig is voor de huisarts om de patiënt met rug- of knieklachten zelf direct te verwijzen voor een MRI of wanneer het beter is een patiënt naar de tweedelijn door te verwijzen. Het MRI Centrum heeft hiervoor haar aanvraagformulier voor de huisarts aangepast.

De MRI kan bijdragen aan een versterkte poortwachtersfunctie van de huisarts. Door meer patiënten in de eerstelijn bij de huisarts te houden, kunnen de zorgkosten in de hand gehouden worden.

De huisarts bepaalt de doelmatigheid, wij helpen indien nodig.

De NZa heeft in 2014 bepaald dat er voor het aanvragen van een MRI gekeken moet worden of de patiënt redelijkerwijs op deze zorg aangewezen is. Hiervoor geldt dat de omstandigheden van het individu doorslaggevend zijn. Dat betekent dat het niet is toegestaan dat bepaalde indicatiegebieden integraal bestempeld worden als niet-verzekerde zorg.

Op het nieuwe aanvraagformulier staan een aantal algemene criteria voor een MRI indicatie van de lage rug en nek, die kunnen aangeven of een MRI toegevoegde waarde heeft voor uw betreffende patiënt. Deze criteria zijn gebaseerd op de richtlijnen in de NGH standaard en literatuur over dit onderwerp. Hiermee willen wij tegemoet komen aan de wensen van de zorgverzekeraars om duidelijke criteria voor MRI indicaties vast te stellen. Om aan te tonen of met name MRI van de lage rug doelmatig wordt uitgevoerd, zullen wij in 2015 de effectiviteit van de door u aangevraagde MRI’s gaan meten. Op basis daarvan kunnen de criteria bijgesteld worden.

Op het vernieuwde aanvraagformulier kunt u ook de motivering invullen indien u van de standaarden afwijkt. Op die manier willen wij verzekeraars inzicht geven in de doelmatigheid van MRI aanvragen door de huisarts.

De aanvraagprocedure is eenvoudig, u stuurt, e-mailt of faxt uw aanvraag naar het MRI Centrum. Het aanvraagformulier vindt u op onze website: http://mricentrum.nl/verwijzers/aanvraag-mri-onderzoek. Uw patiënt wordt binnen één dag rechtstreeks gebeld voor een afspraak. Patiënten kunnen altijd binnen één week voor een MRI onderzoek terecht bij het MRI Centrum en u heeft de resultaten een paar dagen later in huis en u ontvangt de uitslag via zorgmail direct in uw HIS

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sophie Vehmeijer, relatiebeheerder huisartsen 088-0888813. Ook organiseert het MRI Centrum nascholingen voor huisartsen. Klik hier voor de komende nascholingen