Hanzehogeschool en MRI Centrum slaan de handen in één

Hanzehogeschool en MRI Centrum slaan de handen in één en starten een mooie samenwerking. Op donderdag 13 juli ondertekenden Petra Smeets, lid College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen en Coen Persijn, een samenwerkingsovereenkomst voor een in MRI-onderzoek gespecialiseerde kliniek binnen de muren van de Academie voor Gezondheidsstudies Hanzehogeschool Groningen, waar gewerkt gaat worden met een 1,5T MRI-scanner van Siemens.
De Hanzehogeschool en MRI Centrum vormen hiermee samen een leergemeenschap op het gebied van onderwijs en onderzoek. De kliniek opent medio maart/april 2024 haar deuren op de nieuwe locatie op het Wiebenga met een voor patiënten duidelijk zichtbare eigen entree. Studenten van de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) Hanzehogeschool Groningen gaan in de kliniek praktijklessen volgen en stages lopen.