Samenwerkingsverband tussen MRI Centrum en Borstzorgklinieken

MRI Centrum en Borstzorgklinieken zijn op 1 oktober jl. een samenwerkingsverband aangegaan. We faciliteren gezamelijk borstzorg, waarbij kwaliteit, snelheid en goede zorg centraal staan.