Podcast prostaatkanker

Beluister hier de podcast waarin voormalig huisarts en huidig bestuurslid van de Prostaatkankerstichting Kees Vos, uitgebreid praat met vrijwilliger bij de Prostaatkankerstichting Roger Lam, over de cruciale rol van vroegdiagnostiek bij prostaatkanker.

Bij veel mannen ontbreekt het aan kennis over de prostaat. Doordat mannen in veel gevallen geen klachten ervaren maar toch prostaatkanker blijken te hebben, is het erg belangrijk dat mannen ouder dan 50, zich bewust zijn van het feit dat zij een prostaat hebben. En dat er risico op prostaatkanker bestaat.

Roger is op 55-jarige leeftijd gediagnosticeerd met prostaatkanker en Kees op 65-jarige leeftijd. Beide heren hebben de diagnose op relatief jonge leeftijd gekregen. Kees: “Het merendeel van ons komt erachter dat ze prostaatkanker hebben zonder klachten, zo was dat bij mij ook”. Roger: “Achteraf gezien als ik vanaf 50 jaar had geweten (of informatie had gehad) dat er kans was dat ik prostaatkanker zou kunnen hebben, dan had ik zonder klachten mijn PSA willen laten meten”.  Het is van groot belang om meer bewustzijn te creëren over dit orgaan en aandacht te vragen voor prostaatgezondheid.

Misconcepties bij prostaatkanker

Er bestaan dus tal van misconcepties en onduidelijkheden over prostaatkanker. Prostaatkanker komt overduidelijk niet alleen voor bij oudere mannen, het kan zich ook manifesteren bij jongere mannen die een gezonde levensstijl en een goede conditie hebben.

Laat jezelf checken!

Er overlijden jaarlijks nog 3.000 mannen aan prostaatkanker, mede doordat prostaatkanker bij één op de vijf mannen te laat wordt ontdekt. Vroegdiagnostiek draagt sterk bij aan het terugdringen van dit sterftecijfer. Mannen die op tijd worden gediagnosticeerd, kunnen gepersonaliseerd worden behandeld en hoeven niet aan prostaatkanker te overlijden.

 

Mannen die tot de risicogroep behoren:

  • mannen van 50 jaar en ouder;
  • mannen waar prostaatkanker in de familie voorkomt;
  • mannen met een genetisch risico;
  • mannen van Afrikaanse afkomst.

 

 

Voor mannen die onder één van deze risicogroepen vallen is het belangrijk om extra aandacht aan je prostaatgezondheid te besteden en met je huisarts te spreken over regelmatige prostaatcontroles.

Daarnaast is het van belang dat partners van mannen die tot een risicogroep behoren het gesprek aangaan met hun man over het preventief laten controleren van de PSA.

Prostaatcontroles kunnen goed uitgevoerd worden aan de hand van een PSA-test. Een PSA-test is de eerste stap om prostaatkanker in een vroeg stadium te ontdekken. Normaal gesproken is PSA in kleine hoeveelheden aanwezig in de bloedbaan. Als de PSA-waarde aanzienlijk verhoogd is (3 of hoger), dan wordt de patiënt volgens de NHG richtlijn doorverwezen naar de uroloog, of naar een anderhalvelijnscentrum. Naast ziekenhuizen (bij voorkeur expertisecentra) kunnen anderhalvelijnscentra en zelfstandige behandelcentra kwalitatief bijdragen aan vroegdiagnostiek. Wachttijden zijn in anderhalvelijnscentra en zelfstandige behandelcentra vaak korter dan in een ziekenhuis.

Prostaatwijzer en MRI scan

Nadat de patiënt door de huisarts is doorverwezen naar de uroloog of een anderhalvelijnscentrum, wordt de PSA nogmaals gemeten. Vervolgens wordt er een echo gemaakt en wordt de prostaatwijzer ingevuld (beslissingsmodule op basis van leeftijd, geslacht, genetische aanleg, familiegeschiedenis en prostaatgrootte). De uitkomst bepaalt of je in aanmerking komt voor een MRI prostaat. Wanneer de MRI scan afwijkingen laat zien wordt er heel gericht en effectief een biopt afgenomen. Het biopt wordt geanalyseerd en vervolgens wordt de behandeling bepaald.  

Meer weten over het belang van vroegdiagnostiek en de risicofactoren rondom prostaatkanker? Beluister dan nu de podcast! Of bezoek de website van de Prostaatkankerstichting.

 

Deze podcast is tot stand gekomen met onafhankelijke financiële steun van MRI Centrum.