Echografie

ANTWOORD OP UW VRAGEN

Bij een echo onderzoek wordt met behulp van geluidsgolven organen, pezen en gewrichten in beeld gebracht. Dit gebeurt door middel van het bewegen van een geluidskop over de huid die geluidsgolven uitzendt en weer opvangt. De geluidsgolven worden vervolgens omgezet in een elektrisch signaal dat naar een computer wordt gestuurd. De computer kan het elektrische signaal omzetten in een beeld. Het echo onderzoek is onschadelijk en niet pijnlijk.  

Voor een compleet overzicht van echo onderzoeken bij het MRI Centrum, klik hier

Hieronder vindt u informatie over de voorbereiding, het echo onderzoek en de verslaglegging. 

 

Voorbereiding het echo onderzoek verslaglegging  barbotage en kenacort