Barbotage & Kenacort

Wat is een echogeleide barbotage?

U hebt klachten die veroorzaakt kunnen worden door verkalkingen in een of meerdere pezen. Met echogeleide barbotage willen we het proces van het opruimen van deze verkalkingen op gang brengen. Dat doen we door het ‘aanprikken’ en (deels) wegspoelen van de kalk. Hierdoor wordt het lichaam aangespoord de kalkresten op te ruimen. Dat kost meestal enkele weken tot maanden. De klachten kunnen de dagen na de ingreep eerst toenemen. Maar daarna nemen ze af om vaak helemaal te verdwijnen. Echter, er kunnen periodes zijn waarbij de klachten plots toenemen. Dat heeft te maken met verplaatsing ('migratie') van de calcificaties van de pees naar de slijmbeurs. Dat is een onderdeel van het herstelproces.

 

Voorbereiding

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of heeft u een stoornis van de bloedstolling? Dan is het belangrijk dat de arts die dit onderzoek/deze behandeling aanvraagt dit weet. Uw behandelend arts zal u vertellen of u moet stoppen met de bloedverdunners of dat u ze mag blijven gebruiken.

 

Overige medicijnen

  • Uw overige medicijnen kunt u op de gebruikelijke manier en tijd innemen.
  • Eten en drinken
    U mag voor de behandeling gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts.
  • Meld bijzonderheden vooraf
    Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw behandeling.
  • Bent u zwanger?
    Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw behandelend arts en meld het voorafgaand aan de behandeling bij ons.

 

de behandeling

De behandeling die u zult ondergaan, vindt plaats op de echokamer. U ligt op de behandeltafel. De radioloog bepaalt eerst middels echografie de locatie van de verkalkingen. Na ontsmetting van de huid, krijgt u een verdovingsprik. Vervolgens wordt met de naald enkele keren in de kalkafzetting geprikt om te proberen deze in kleinere stukjes te breken (‘fragmentatie’). Er wordt ook vloeistof in de verkalking gespoten. Soms komt daarbij enig kalk terug in de spuit, dit is het ‘spoelen’. Als laatste wordt een ontstekingsremmend medicijn in de slijmbeurs ingespoten.

Door de procedure wordt het lichaam aangespoord om de verkalkingen op te ruimen, en eventuele fragmentatie en het spoelen maken dit gemakkelijker. Dit proces kan wel zorgen voor tijdelijk juist enige toename van de pijnklachten, soms tot twee weken na de behandeling. Daarna zullen de klachten meestal afnemen en uiteindelijk bij de meerderheid van de patiënten verdwijnen. Soms is er een tweede behandeling nodig om het gewenste resultaat te bereiken.

De plek waar de kalk zich bevindt, wordt verdoofd. Echter het aanprikken van de kalk kan pijnlijk zijn. Laat de radioloog gerust weten wanneer u te veel pijn heeft. Soms kan meer verdovingsvloeistof helpen.

 

Duur van de behandeling

Een echogeleide barbotage duurt gemiddeld 30-45 minuten.
 

Risico's

Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor een echogeleide barbotage. Het is een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt. Een enkele keer treden er complicaties op, zoals een bloeduitstorting rond de plek van de ingreep of een infectie.  

Een mogelijke bijwerking van het ontstekingsremmend middel Kenacort is dat er roodheid in het gezicht kan ontstaan. Deze bijwerking komt bij 1 tot 10 van de 1000 patiënten voor. De roodheid trekt binnen enkele dagen weg. Als u meer klachten heeft dan alleen de roodheid kunt u contact opnemen met de huisarts.
 

Heeft u diabetes?

Als u diabetes heeft houdt er dan rekening mee dat uw glucosewaarden de eerste week na de injectie (extra) verhoogd kunnen zijn. Omdat dit maar ongeveer een week duurt kan dit in principe geen kwaad. Eventueel kan de dosering insuline tijdelijk worden verhoogd.

 

Na de behandeling

U mag na de behandeling naar huis. De eerste 2 à 3 uur na de injectie mag u NIET ZELF autorijden. Dit komt door een mogelijke verminderde beweeglijkheid van het gewricht/de pees. Houdt u hier rekening mee. Vervoersmiddelen zoals openbaar vervoer, taxi, scooter, fiets enz. zijn wel toegestaan.
 

Mag ik na de behandeling weer alles doen?

Na de behandeling kunt u een aantal dagen tot 2 weken flinke napijn hebben. Hiertegen kunt u pijnstillers gebruiken, bijvoorbeeld paracetamol (maximaal 6 keer 500 mg per dag) indien u dat mag gebruiken. U kunt ook koelen met ijs.

Verder is het belangrijk dat u na de behandeling uw schouder blijft bewegen, maar niet forceert: stop bij pijn.