Mammografie onderzoek

Onze laborante haalt u op uit de wachtkamer.  Om de behandeling zo comfortabel mogelijk te laten verlopen ligt er in de kleedkamer een badjas voor u klaar om aan te trekken. Nadat u zich heeft omgekleed begeleidt de laborante u naar de mammografiekamer en neemt ze samen met u een aantal vragen door die van belang zijn voor het onderzoek. Hierop volgend maakt de laborante de mammografie. U wordt tegen het mammografie apparaat aan gepositioneerd waarna er zo beperkt mogelijke compressie op de borsten zal worden uitgeoefend en de foto’s worden gemaakt. Aansluitend zal onze laborante u begeleiden naar de radioloog waar de bespreking van de mammografie zal plaatsvinden en eventueel aanvullend onderzoek. Ook zal de radioloog u adviezen kunnen geven ten aanzien van vervolg en frequentie van de onderzoeken.