--

Het MRI Centrum

De organisatie

Over het MRI Centrum

Het MRI Centrum is een onafhankelijk, gespecialiseerd radiologisch centrum voor MRI diagnostiek. In onze vestigingen wordt hoogwaardige diagnostiek gecombineerd met een patiëntvriendelijke instelling. Professionaliteit, betrouwbaarheid en snelheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Het MRI Centrum heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Den Bosch en Groningen en heeft de beschikking over een mobiele MRI die op diverse locaties wordt ingezet. Met een aanvraag van een medisch specialist, huisarts, bedrijfsarts of sportarts kunnen patiënten binnen één week terecht voor een MRI-scan.

Op deze manier wil het MRI Centrum de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren door wachttijden voor MRI onderzoek te verminderen en bij te dragen aan hoogwaardige MR diagnostiek.

Lees verder voor meer informatie over de medewerkers van het MRI Centrum.

De organisatie

Wat biedt het MRI Centrum?

  • Hoogwaardige MR diagnostiek
  • Patiëntvriendelijke en servicegerichte omgeving
  • Flexibele openingstijden (’s avonds en in het weekend)
  • Second opinion
  • Gerenommeerde subspecialisatie radiologen

 

  • Locaties door heel Nederland
  • Flexibele radiologische infrastructuur
  • Breed scala aan onderzoeks- en protocol mogelijkheden
  • Kennisdeling d.m.v. scholing, DTO, collegiaal overleg en casuïstiekbespreking 

Bekijk hier uitgebreid wat het MRI Centrum u te bieden heeft:
 

PatiëntenHuisartsenZiekenhuizenWetenschapZelfstandige behandelcentraSportartsen

 

Kwaliteit en patiëntveiligheid

Kwaliteit

Bij het MRI Centrum besteden we veel aandacht aan kwaliteit en patiëntveiligheid overeenkomstig de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Er wordt volgens vaste protocollen gescand en in alle vestigingen wordt met dezelfde protocollen en procedures gewerkt. Het MRI Centrum is tevens in het bezit van het ZKN keurmerk en voldoet daarmee aan strenge eisen van kwaliteit en veiligheid voor zelfstandige behandelcentra en diagnostische centra, zoals opgesteld door Zelfstandige Klinieken Nederland.

 

Patiëntveiligheid

Binnen het kwaliteitsbeleid van het MRI Centrum is de veiligheid een apart aandachtsgebied. Het gaat daarbij om het leveren van goede diagnostiek en om uw persoonlijke veiligheid vooraf aan en tijdens het onderzoek. Daartoe volgt het MRI Centrum het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) van de ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland), aangepast aan onze specifieke dienstverlening van MRI diagnostiek.

Een van de veiligheidsaspecten zijn de contra-indicaties voor een MRI onderzoek. Ook de juiste persoonsgegevens en uw klachten zijn van belang. Op verschillende momenten zal hiernaar gevraagd worden. De medewerkers zijn hiervan in principe op de hoogte, maar voor uw veiligheid controleren we dat op verschillende momenten. Hiermee waarborgen we dat u veilig gescand kunt worden en dat wij het juiste onderzoek uitvoeren.

 

Privacy

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens volgens de wettelijke regels alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers die zich bezighouden met uw diagnostisch onderzoek en voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Meer informatie vindt u in ons privacy reglement.

 

Klacht

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het MRI Centrum te werk gaat, kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Dat maken we graag bespreekbaar, zodat we samen met u een goede oplossing kunnen vinden.

Klachtenfunctionaris

U kunt hiervoor contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het MRI Centrum. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen u en degene over wie de klacht gaat en bespreekt met u de mogelijkheden om tegemoet te komen aan uw klacht.U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het MRI Centrum:

Telefoon: 088 088 88 14
E-mail: klachten@mricentrum.nl

Vanzelfsprekend wordt met alle informatie vertrouwelijk omgegaan.  

Klachtencommissie

Indien u met ons niet tot een bevredigende oplossing bent gekomen, dan heeft u ook nog de volgende mogelijkheid: Behandeling van uw klacht door de Klachtencommissie. De Klachtencommissie bestaat uit drie leden en is onafhankelijk en onpartijdig. De afhandeling van klachten geschiedt volgens onze klachtenregeling. Deze regeling is recent (2016) herzien in verband met de nieuwe wet WKKGZ. Aan de behandeling door de klachtencommissie zijn geen kosten verbonden. De uitspraak van de Klachtencommissie is juridisch niet bindend.

Klachtencommissie MRI Centrum
T.a.v. mevrouw N. Schuur
Antwoordnummer 47291 (een postzegel is niet nodig)
1070 VC Amsterdam

Geschillencommissie

U kunt uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken. De Geschillencommissie bestaat uit drie leden en is onafhankelijk en onpartijdig. De Geschillencommissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de cliënt en de zelfstandige kliniek. Lees voor meer informatie de brochure van De Geschillencommissie

Tuchtrechter

U kunt  een klacht tegen een medisch beroepsbeoefenaar bij de tuchtrechter indienen.

 

Wij raden u aan altijd eerst contact op te nemen met de klachtenfunctionaris als u een klacht heeft. De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het bepalen van de beste stappen voor uw klacht. 

Vacatures

WERKEN BIJ HET MRI CENTRUM

Vacatures

Het MRI Centrum is een groeiend, gespecialiseerd radiologisch centrum voor MRI diagnostiek met 5 vestigingen door het hele land en een mobiele MRI met verschillende standplaatsen. Hoogwaardige diagnostiek wordt hier gecombineerd met een patiëntvriendelijke instelling.
 

Vacature Laborant Breda/Rotterdam

Vacature Laborant Echo Rotterdam/Amsterdam


Vanaf begin 2018 zijn er weer interessante stageprojecten. Mocht je interesse hebben in een stageplaats bij het MRI Centrum, neem dan contact op met Lenie de Kock hrm@mricentrum.nl.

Open sollicitatie

Zijn er geen actuele vacatures of staat de gewenste functie er niet tussen?

Dan kunt u uw open sollicitatiebrief met CV sturen naar hrm@mricentrum.nl.