Enquête

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, willen wij u graag wat vragen stellen over uw ervaring bij het MRI Centrum. Vanzelfsprekend worden de ingevulde gegevens anoniem en vertrouwelijk behandeld.

Mocht u een klacht hebben dan kunt u deze doorgeven aan onze klachtenfunctionaris. Klachten uit deze anonieme enquête kunnen niet in behandeling worden genomen.
 

For the ENGLISH version of our survey click here.

1. Algemeen
Meerdere antwoorden mogelijk
Meerdere antwoorden mogelijk
Meerdere antwoorden mogelijk
2. Wachttijd
3. Onderzoek in het ziekenhuis
4. Informatievoorziening
5. Receptie
6. Het onderzoek
De laborant is de persoon die u heeft begeleid tijdens het onderzoek.
De laborant is de persoon die u heeft begeleid tijdens het onderzoek.
Vraag 6f is alleen van toepassing wanneer de radioloog tijdens het MRI onderzoek contrast bij u heeft toegediend.
7. Waardering en suggesties ter verbetering
Schaal: 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk)
8. Tot slot
Wanneer u de enquête volledig anoniem wilt invullen wordt geadviseerd vraag 8a niet te beantwoorden.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.