Over ons

Het MRI Centrum

Het MRI Centrum is een onafhankelijk, gespecialiseerd radiologisch centrum voor MRI, echografie en röntgen onderzoek. In onze klinieken wordt hoogwaardige diagnostiek gecombineerd met een patiëntvriendelijke instelling. Professionaliteit, betrouwbaarheid en snelheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Het MRI Centrum heeft klinieken in Amsterdam, Breda, Den Bosch, Groningen, Rotterdam en Utrecht. Met een aanvraag van een huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of sportarts kunnen patiënten bij het MRI Centrum terecht voor een onderzoek.

Op deze manier wil het MRI Centrum de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren door hoogwaardige diagnostiek aan te bieden met korte wachttijden. Lees verder voor onze vacatures. 

Bekijk onze vacatures

Bekijk onze organisatie

Kwaliteit en veiligheid

Bij het MRI Centrum besteden we continue aandacht aan kwaliteit en veiligheid. Er wordt in alle klinieken met dezelfde protocollen en procedures gewerkt die doorlopend worden geëvalueerd. Het MRI Centrum is tevens in het bezit van het ZKN keurmerk en voldoet daarmee aan strenge eisen van kwaliteit en veiligheid voor zelfstandige behandelcentra en diagnostische centra, zoals opgesteld door Zelfstandige Klinieken Nederland. 

Privacy

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens volgens de wettelijke regels alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers die zich bezighouden met uw diagnostisch onderzoek en voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Alleen met toestemming van u als cliënt sturen wij de bevindingen van het onderzoek naar een andere arts dan de aanvragende arts. Meer informatie vindt u in ons privacy reglement.


Tevredenheid

Uw mening vinden wij erg belangrijk! Om onze dienstverlening te optimaliseren ontvangt u na het onderzoek een enquête. Hierin kunt u uw mening geven over onze service en kunt u suggesties geven ter verbetering. De uitkomst van de enquête is voor ons zeer waardevol. Met uw input kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening blijven verbeteren. Daarnaast stellen wij het ook zeer op prijs wanneer u een waardering plaatst op Zorgkaart
 

Klachten
Het MRI Centrum streeft naar een vriendelijke en persoonlijke benadering en stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening. U komt voor, tijdens en na het radiologisch onderzoek in contact met verschillende medewerkers. Alle medewerkers doen hun best om een positieve bijdrage te leveren aan uw onderzoek in het MRI Centrum.
 
Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over het MRI Centrum. Bent u bijvoorbeeld ontevreden over de manier waarop er met u is omgegaan of vindt u dat wij in onze dienstverlening tekort zijn geschoten, dan kunt u een klacht bij ons indienen. Klachten zijn altijd bespreekbaar en in een goede verstandhouding willen we graag met u tot een oplossing komen. Uw klacht zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.
 

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris van het MRI Centrum neemt de klacht in ontvangst, bespreekt deze met u en zal samen met u zoeken naar een oplossing. De klachtenfunctionaris is te bereiken via klachten@mricentrum.nl. Vanzelfsprekend wordt met alle informatie vertrouwelijk omgegaan.  
 

De klachtencommissie

Mocht u samen met de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing komen dan kunt u met de klachtenfunctionaris andere opties bespreken, zoals het indienen van een officiële klacht bij de klachtencommissie.
 
De klachtencommissie stelt naar aanleiding van de verstrekte gegevens een onderzoek in. Op basis van de uitkomst van het onderzoek bepaalt de klachtencommissie of zij de klacht gegrond acht. Over de te volgen procedure en de uitkomst van dit onderzoek wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld. Het onderzoek vindt plaats overeenkomstig de regels zoals die zijn opgesteld in onze klachtenregeling
 
Alle bij de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie ingediende klachten worden geregistreerd. Deze klachten worden periodiek voorgelegd aan de directie van het MRI Centrum.


U kunt uw klacht sturen naar:

MRI Centrum
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Nijenburg 150
1081 GG Amsterdam  

Of per e-mail naar klachten@mricentrum.nl.

Wetenschap/ trials

ONDERZOEKSTRAJECTEN EN SAMENWERKINGSVORMEN


Steeds vaker vormt MRI onderzoek een onderdeel bij medicijnontwikkeling, neurologische en psychologische trials en ander wetenschappelijk onderzoek. Het MRI Centrum is al jaren een gewaardeerde partner bij wetenschappelijk onderzoek en voert verschillende MRI onderzoeken uit voor o.a. Alzheimer, MS, diabetes en rug- en knie-onderzoeken.
 

Wat kunnen wij u bieden?

  • Snelle trial opzet en korte communicatielijnen
  • 5 vestigingen, één of meerdere sites per trial mogelijk
  • Specifieke protocollen per trial (1 protocol voor meerdere sites mogelijk)
  • Een zeer vriendelijke omgeving (geen ziekenhuissfeer) met erkende kwaliteit (ZKN keurmerk)
  • Gespecialiseerde radiologen
  • Snelle en flexibele planning MRI onderzoeken
  • Ervaren laboranten, ook met veel ervaring in het opzetten en uitvoeren van MRI onderzoek bij trials (incl. contact met CRO en klinisch lab)
  • Geavanceerde digitale processen

 

Samenwerkingsvormen

Het MRI Centrum heeft veel ervaring als partner in onderzoekstrajecten en werkt al jarenlang samen met verschillende onderzoekscentra, zoals:


Er zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk:
 

Uitbesteden van het operationele MRI-proces op de locatie van uw keuze.

Het MRI Centrum neemt het operationele deel van het MRI onderzoek voor haar rekening en voert het logistieke proces uit op een locatie die niet tot het MRI Centrum behoort.


Uitvoeren van de onderzoeken in het MRI Centrum.

Het MRI Centrum voert de MRI onderzoeken uit in één van haar eigen klinieken volgens het vastgestelde protocol voor de betreffende trial in opdracht van de onderzoeker / CRO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evelien Ferket, email: evelien.ferket@mricentrum.nl.