Wachttijden bij het MRI Centrum

Bij het MRI Centrum kunt u terecht voor MRI scans, echografie en röntgenfoto's. De wachttijd is een gemiddelde in kalenderdagen. De wachttijden kunnen afwijken van onderstaand overzicht als het om een onderzoek gaat wat meer afstemming behoeft. 

Actuele wachttijden per 01-12-2018

MRI scan

Locatie Gemiddelde wachttijd
Amsterdam           

5 dagen

Breda

3 dagen

Den Bosch 3 dagen
Ede 3 dagen
Eindhoven 4 dagen
Groningen 7 dagen
Rijswijk 5 dagen
Rotterdam 5 dagen
Utrecht 7 dagen

 

Echografie

Locatie Gemiddelde wachttijd
Amsterdam         3 dagen
Rotterdam 3 dagen

 

Röntgenfoto

Locatie Gemiddelde wachttijd
Breda 1 dag
Rotterdam          1 dag

 

Wachttijden CZ en Zilveren Kruis

Wanneer u verzekerd bent bij CZ* of Zilveren Kruis** wijkt de wachttijd momenteel af van bovenstaande tabel. Dit heeft te maken met het aantal onderzoeken dat wij maximaal in een jaar bij deze zorgverzekeraar mogen declareren. Hierdoor verplicht deze zorgverzekeraar ons patiënten gedurende het jaar te spreiden en zien wij ons genoodzaakt een langere wachttijd te hanteren.

Bent u verzekerd bij CZ* of Zilveren Kruis** dan bedraagt de wachttijd op dit moment minimaal 14 kalenderdagen. 

*Labels CZ (CZ, Nationale Nederlanden, Ohra).
** Labels Zilveren Kruis (Aevitae (Avero Achmea), Avero Achmea, Caresco BV (Avero Achmea), De Friesland, FBTO, IAK Volmacht (Avero Achmea), Interpolis, OZF en Pro Life). 

 

mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot diagnostiek 4 weken.