Wachttijden bij het MRI Centrum

Bij het MRI Centrum kunt u terecht voor MRI scans, echografie en röntgenfoto's. De wachttijd is een gemiddelde in kalenderdagen. 

De wachttijden kunnen afwijken van onderstaand overzicht als het om een onderzoek gaat wat meer afstemming behoeft of waar een radioloog bij aanwezig dient te zijn. 

Actuele wachttijden per 04-12-2019

MRI scan

Locatie Gemiddelde wachttijd
Amsterdam           

7 dagen

Breda

5 dagen

Den Bosch 4 dagen
Eindhoven 5 dagen
Groningen/Haren 7 dagen
Rijswijk 5 dagen
Rotterdam 6 dagen
Utrecht 7 dagen

Echografie

Locatie Gemiddelde wachttijd
Amsterdam         5 dagen
Rotterdam 3 dagen

 

Röntgenfoto

Locatie Gemiddelde wachttijd
Amsterdam 2 dagen
Rotterdam          1 dag

Breda 

1 dag

WACHTTIJDEN CZ en menzis

Wanneer u verzekerd bent bij CZ* of Menzis** wijkt de wachttijd momenteel af van bovenstaande tabel. Dit heeft te maken met het aantal onderzoeken dat wij maximaal in een jaar bij deze zorgverzekeraar mogen declareren. Hierdoor verplichten deze zorgverzekeraars ons patiënten gedurende het jaar te spreiden en zien wij ons genoodzaakt een langere wachttijd te hanteren.
 
Bent u verzekerd bij CZ* of Menzis** dan bedraagt de wachttijd op dit moment minimaal 28 kalenderdagen. 
 
*Labels CZ (CZ, Nationale Nederlanden, Ohra).
** Labels Menzis (Menzis, Menzis Anderzorg, Hema)

mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan voor u bekijken waar u eerder terecht kunt en voor u bemiddelen. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot diagnostiek 4 weken.