Wachttijden bij het MRI Centrum

Bij het MRI Centrum kunt u terecht voor MRI scans, echografie en röntgenfoto's. De wachttijd is een gemiddelde in kalenderdagen en kan verschillen per locatie. De wachttijden kunnen afwijken van onderstaand overzicht als het om een onderzoek gaat wat meer afstemming behoeft. 

Actuele wachttijden per 01-10-2018

Onderzoek

Wachttijd

MRI scan 3-7 dagen
Echografie (locatie Amsterdam) 3-5 dagen
Röntgenfoto (locatie Breda) 1 dag

 

In verband met de City Run op 20 oktober 2018 en de Marathon Amsterdam op 21 oktober 2018 kan de wachttijd voor locatie Amsterdam afwijken van bovenstaande tabel. 
 

Wachttijden CZ en Zilveren Kruis

Wanneer u verzekerd bent bij CZ* of Zilveren Kruis** wijkt de wachttijd momenteel af van bovenstaande tabel. Dit heeft te maken met het aantal onderzoeken dat wij maximaal in een jaar bij deze zorgverzekeraars mogen declareren. Hierdoor verplichten deze zorgverzekeraars ons patiënten gedurende het jaar te spreiden en zien wij ons genoodzaakt een langere wachttijd te hanteren.

Bent u verzekerd bij CZ dan bedraagt de wachttijd op dit moment minimaal 28 kalenderdagen. Voor Zilveren Kruis verzekerden bedraagt de wachttijd momenteel minimaal 7 kalenderdagen.

Vindt u deze wachttijd te lang dan kunt u contact opnemen met de zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan voor u bekijken waar u eerder terecht kunt en voor u bemiddelen.

*Labels CZ (CZ, Nationale Nederlanden, Ohra).
**Labels Zilveren Kruis (Aevitae Achmea, Avero Achmea, Caraseco B.V., De Friesland, FBTO, IAK Volmacht, Interpolis, OZF, Pro Life, Zilveren Kruis)

 

Informatieplicht mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot diagnostiek 4 weken.