Zorgverzekering & Kosten

MRI Centrum maakt jaarlijks afspraken met alle zorgverzekeraars. Met een verwijzing van de huisarts - of een andere geldige verwijzer zoals een jeugdarts, specialist ouderengeneeskunde, sportarts, bedrijfsarts of verloskundige - wordt uw diagnostiek doorgaans met 100% vergoed; met uitzondering van het wettelijke eigen risico dat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld. Facturen sturen wij rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. De regelingen voor MRI Centrum zijn hetzelfde als voor reguliere ziekenhuizen in Nederland.

Meer informatie over onze afspraken met verzekeraars vindt u hier.