Zorgverzekering & Kosten

MRI Centrum maakt jaarlijks afspraken met alle zorgverzekeraars. Met een verwijzing van de huisarts - of een andere geldige verwijzer zoals een jeugdarts, specialist ouderengeneeskunde, sportarts, bedrijfsarts of verloskundige - wordt uw diagnostiek doorgaans met 100% vergoed. Met uitzondering van het eigen risico dat wettelijk is vastgesteld op (minimaal) €385,-. Facturen sturen wij rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. De regelingen voor MRI Centrum zijn hetzelfde als voor reguliere ziekenhuizen in Nederland.

Meer informatie over onze afspraken met verzekeraars vindt u hier.