Informeert de laborant of radioloog mij over de bevindingen?

De radioloog of laborant van het MRI Centrum zal geen mededelingen doen over de bevindingen van het MRI onderzoek. Uw arts stelt met behulp van de bevindingen van de radioloog de uiteindelijke diagnose vast. Uw arts is immers volledig op de hoogte van uw medisch dossier en persoonlijke situatie en kan hierdoor de bevindingen van de radioloog in het juiste kader plaatsen. Ook vragen naar aanleiding van het verslag dient u met uw arts te bespreken. Uw arts kan dan eventueel contact opnemen met onze radioloog.