Vergoeding prostaat diagnostiek

Diagnostiek door Prostaat Diagnostiek valt onder het basispakket en wordt door de zorgverzekeraars volledig vergoed na aftrek van een eventueel openstaand eigen risico. Er dient dan wel sprake te zijn van een verwijzing door uw huisarts.

 

Belangrijk

MRI Centrum heeft in 2022 nog geen contract gesloten met alle zorgverzekeraars voor het leveren van prostaat diagnostiek. Wij kunnen daarom niet altijd rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar en zullen in een aantal gevallen de factuur naar u sturen. Deze factuur declareert u vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar. 

Afhankelijk van uw polisvoorwaarden wordt deze factuur, na aftrek van een eventueel eigen risico, geheel of gedeeltelijk vergoed. Het deel dat niet in aanmerking komt voor een vergoeding neemt het MRI Centrum voor eigen rekening.

 

U ontvangt uw rekening van Infomedics

Prostaat Diagnostiek geeft u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Mocht u een rekening krijgen van Prostaat Diagnostiek dan ontvangt u deze via Infomedics.

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

 

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

 

de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

 

Een factuur van Infomedics ontvangen, wat te doen?

Indien wij geen contract met uw zorgverzekeraar hebben, ontvangt u een factuur van Infomedics. U declareert deze ontvangen factuur bij uw zorgverzekeraar. Iedere zorgverzekeraar heeft daarvoor zijn eigen methode. U wacht tot u een brief, een overzicht of een bedrag van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen. U deelt deze informatie met prostaatadministratie@mricentrum.nl en maakt de vergoeding inclusief uw eigen risico over aan Infomedics.

 

Passantentarieven

Dit zijn de tarieven die het MRI Centrum in rekening brengt wanneer u geen Nederlandse zorgverzekering heeft of indien bij uw eerste consult geen geldige verwijzing hebben ontvangen.