Wanneer kunt u geen MRI scan laten maken?

Een absolute contra-indicatie houdt in dat u bij het MRI Centrum niet terecht kan voor een MRI scan. Onderstaand vindt u hierop een toelichting. Bij vragen over contra-indicaties kunt u ook contact met ons opnemen. 

ABSOLUTE CONTRA-INDICATIES

 • Pacemaker, ICD, cochleair implantaat en inwendige insulinepomp
 • Aneurysma clips geplaatst voor 1990
 • Zwaarder dan 200 kg (max. gewicht op de tafel van de MRI-scanner, locaties Amsterdam en Rotterdam)
 • Zwaarder dan 140 kg (max. gewicht op de tafel van de MRI scanner, locaties Breda, Den Bosch, Groningen, Leiden, Utrecht) 
 • Metaalsplinter in het oog. Wanneer u vermoed dat u een metaalsplinter in het oog heeft dan raden wij u aan om voorafgaand aan het MRI onderzoek een röntgenfoto van uw ogen te laten maken. Voor dit onderzoek heeft u een verwijzing van uw (huis)arts nodig.


Een aantal indicaties die geen probleem vormen voor het MRI onderzoek:

 • Zwangerschap na het 1e trimester. Tijdens het 1e trimester van de zwangerschap voeren wij het MRI onderzoek alleen uit na overleg tussen uw arts en onze radioloog.
 • Een beugel of een draadje achter de tanden
 • Kronen en vullingen in de mond
 • Knie- en heupprotheses
 • Titanium operatiemateriaal
 • Cardiale stents
 • Insulinepomp, let er op dat deze wel moet worden afgekoppeld