Contrastmiddel bij MRI onderzoek

Bij enkele MRI onderzoeken is het nodig om contrast toe te dienen. In onderstaande informatie kunt u meer lezen over het contrastmiddel, de voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen.
 

Het contrastmiddel

Het MRI Centrum maakt gebruik van het contrastmiddel Gadovist dat gadobutrol bevat. Gadovist is een veilig en in de zorg veel toegepast contrastmiddel. Het contrastmiddel wordt onder toezicht van de radioloog toegediend via een infuus of bij een arthrogram direct in het schouder- of heupgewricht. Uw lichaam neemt het contrastmiddel vanzelf op waarna het via de urine wordt uitgescheiden.


Voorzorgsmaatregelen

Ondanks het feit dat het contrastmiddel veilig is, kan het zijn dat uw persoonlijke situatie maakt dat het toedienen van contrast afgeraden wordt. Daarnaast kan het zijn dat er aanvullende voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden. Wij verzoeken u om zich bij ons voorafgaand aan het MRI onderzoek te melden indien:

 • U allergieën heeft,
 • U eerder een allergische reactie heeft gehad op een contrastmiddel,
 • U een afwijkende nierfunctie heeft,
 • U (mogelijk) zwanger bent. Bij zwangerschap wordt het contrastmiddel niet gebruikt tenzij strikt noodzakelijk,
 • U borstvoeding geeft. Uw lichaam neemt het contrastmiddel op waardoor het ook in uw moedermelk terecht komt. Indien het toedienen van contrast toch noodzakelijk blijkt te zijn, raden wij u aan tot 24 uur na het onderzoek geen borstvoeding te geven.
 • Bij een arthrogram wordt een plaatselijke verdoving gebruikt. Wij raden u af om daarna nog zelf auto te rijden of dezelfde dag te sporten.

Wij overleggen vervolgens met de radioloog en uw verwijzend arts welke voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden en of er wel of niet een contrastmiddel zal worden toegediend.


Bijwerkingen

Een enkele keer kunnen de volgende bijwerkingen zich voordoen:

 • Op het moment dat het contrastmiddel direct in het gewricht wordt gespoten, kan het gewricht wat stijf aanvoelen. Dit verdwijnt vanzelf weer. Als het gewricht naderhand rood en warm wordt, moet u contact opnemen met het MRI Centrum. Na sluitingstijd neemt u contact op met de huisartsenpost van uw huisarts.
 • Soms kunnen contrastvloeistoffen een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Dit betreft meestal een milde reactie (hoofdpijn, misselijkheid of duizeligheid) die optreedt binnen een aantal uur na het onderzoek.
 • In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige allergische reactie (anafylactische shock). Een dergelijke reactie ontstaat binnen zeer korte tijd na het toedienen van de injectie. Tijdens het maken van de MRI scan wordt u goed in de gaten gehouden en bij een reactie wordt direct gehandeld. Merkt u een opzwelling van het gezicht, lippen, tong of keel, moet u hoesten en niezen, krijgt u moeite met ademhalen, jeuk, een loopneus of netelroos, meldt u dit dat dan direct aan de laborant. Dit kunnen de eerste tekenen zijn van een allergische reactie.
 • Vertraagde reacties, die uren of dagen na toediening van het contrastmiddel optreden, zijn in zeer zeldzame gevallen waargenomen. Vertelt u dit onmiddellijk aan het MRI Centrum of aan uw (huis)arts als dit bij u gebeurt.
 • Het komt regelmatig voor dat er een hematoom (blauwe plek) ontstaat, dit is vervelend maar onschuldig.


Contact

Heeft u het idee dat u een reactie heeft op het contrastmiddel en vertrouwt u het niet, neem dan contact op met het MRI Centrum of met uw huisarts. Vertel dat u het MRI contrastmiddel Gadovist ingespoten heeft gekregen. Geef ook altijd aan het MRI Centrum door dat u een allergische reactie heeft gehad zodat hierover een aantekening in uw dossier gemaakt kan worden. Meld bij ieder volgend onderzoek waarbij contrastmiddel in de bloedvaten wordt ingespoten, dat u hier allergisch op reageert.