Huisartsen & Fysiotherapeuten

Eerstelijnsdiagnostiek


Via een MRI scan, een echografie en een röntgenfoto heeft u als huisarts de mogelijkheid om snel en betrouwbaar een diagnose te stellen. Vroegtijdige diagnostiek is in het belang van de patiënt en versterkt uw poortwachtersfunctie. In 2017 gingen 2000 huisartsen u voor, zij deden een beroep op het MRI Centrum, zonder tussenkomst van een specialist.

MRI diagnostiek biedt een toegevoegde waarde bij bijvoorbeeld radiculaire rugpijn en musculoskeletale indicaties zoals acute knieproblematiek. Wanneer een MRI onderzoek toegevoegde waarde biedt voor uw patiënt, vindt u in de uitgebreide indicatielijst.

Als fysiotherapeut kunt u ook uw patiënt verwijzen voor een MRI scan, een echografie of een röntgenfoto. Alleen wordt op deze manier het onderzoek niet vergoed door de zorgverzekeraar en zal uw patiënt het onderzoek zelf moeten betalen.
 

Voordelen voor huisartsen en fysiotherapeuten om voor verwijzen naar MRI Centrum te kiezen

Snel

 • Verzekerde zorg, met korte wachttijden! 
 • Eenvoudige aanvraagprocedure via ZorgDomein
 • U ontvangt het verslag binnen drie werkdagen. Het verslag wordt via zorgmail direct ingelezen in het HIS van uw patiënt
 • Met meerdere klinieken is er altijd een MRI Centrum in de buurt waar uw patiënt terecht kan

Betrouwbaar

 • De beelden worden beoordeeld door een sub-gespecialiseerde radioloog
 • In het geval van een echografie is er altijd een radioloog aanwezig om complexe zorgvragen direct te kunnen behandelen
 • Het MRI Centrum beoordeelt de aanvraag op doelmatigheid en in geval van twijfel nemen wij contact met u op. Indien een andere vorm van diagnostiek passender is dan zullen wij u dit adviseren
 • Voordeliger voor de patiënt. De kosten voor het diagnostische onderzoek komen ten laste van het eigen risico van de patiënt. Echter, indien de patiënt direct wordt doorverwezen naar de specialist dan wordt er een medisch specialistische DOT geopend. Dit brengt voor de patiënt veel hogere kosten met zich mee die wellicht niet nodig zijn wanneer het behandeltraject in de eerste lijn kan worden uitgevoerd
 • Direct, veilig online toegang tot de beelden en de verslaglegging in PACS
 • Nascholingen en DTO om de kennis rondom MRI onderzoek te versterken en intercollegiale toetsing van aanvragen
 • Collegiaal overleg mogelijk via 0880 8888 08