Vacature Operationeel manager

Wie zijn wij?

Het MRI Centrum is een groeiend, gespecialiseerd zelfstandig behandelcentrum voor MRI-diagnostiek met vestigingen door het hele land. Hoogwaardige beeldvormende diagnostiek wordt hier gecombineerd met een patiëntvriendelijke instelling. Het MRI Centrum kent korte wachttijden en doet er alles aan om patiënten goed voor te bereiden op en te begeleiden tijdens een MRI-scan. Professionaliteit, betrouwbaarheid, gastvrijheid en snelheid staan bij het MRI Centrum hoog in het vaandel.

Het MRI Centrum heeft meerdere locaties in Nederland, te weten in: Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en Leiden en beschikt over een mobiele MRI met de standplaatsen Breda, Utrecht en Haren/Groningen.

 

Wat ga je doen?

De operationeel manager maakt deel uit van het managementteam en rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur. De operationeel manager is verantwoordelijk voor de realisatie van de landelijke organisatie brede operationele uitdagingen en doelen op tactisch en strategisch niveau.

Daarnaast is de operationeel manager voorzitter van het operationeel managementteam dat bestaat uit kliniekmanagers, dag coördinatoren (medisch secretariaat), zorg manager, planning, business development en sales. Samen met het operationeel managementteam werkt de operationeel manager aan een continue verbetering van het operationele proces. Innovaties en commercieel beleid spelen daarin een belangrijke rol. Facultatief worden vertegenwoordigers van de ondersteunende afdelingen als HR, IT, Finance en Kwaliteit & Veiligheid betrokken.

De operationeel manager is leidinggevende van de kliniekmanagers, het medisch secretariaat en de laboranten. Is tevens eindverantwoordelijk voor de personeelsplanning van het medisch secretariaat, laboranten, radiologen en artsen als ook de patiëntenplanning. Op de afdelingen zijn in totaal circa 60 werknemers werkzaam.

De operationeel manager initieert relevante interne en externe samenwerkingsmogelijkheden en een vernieuwend en toekomstbestendig beleid voor organisatie brede operationele bedrijfsvoering. Hij of zij is verantwoordelijk voor de landelijke implementatie, uitvoering en borging van het operationele beleid en de strategische en tactische doorontwikkeling hiervan.

De operationeel manager zorgt ervoor dat de werkprocessen goed afgestemd zijn op de organisatie en zo zijn ingericht dat de werkzaamheden optimaal uitgevoerd kunnen worden, de organisatie zich uiterst ondersteund voelt en de professionals zich vooral kunnen richten op het verlenen van goede kwaliteit van zorg. Daarnaast weet hij of zij zorg te dragen voor een gezonde operationele bedrijfsvoering die leidt tot een efficiënte(re) aanwending van mensen, materialen en middelen, die voldoet aan actuele wet- en regelgeving en bijdraagt aan een optimale afstemming tussen instroom van patiënten en beschikbare onderzoekscapaciteit.

De operationeel manager kent het zorgstelsel en volgt de maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen op de voet en weet deze te vertalen naar mogelijke scenario's, (financiële) impact, prioriteiten en marktkansen. Hij of zij weet de managers en medewerkers te motiveren en uit te dagen de lat steeds iets hoger te leggen en stelt de integrale (organisatie)opgave voorop. Hij of zij helpt de teams regie te krijgen zonder zaken te (willen) overnemen en bevordert hiermee de teamspirit en het probleemoplossend vermogen. Hij of zij is een coachend en verbindend leider die weet bij te dragen aan een transparant en prettig werkklimaat met erkenning en waardering voor ieders bijdrage. De operationeel manager functioneert als professioneel klankbord, stimuleert ‘de dienstverleningsgedachte’ en integraliteit (het samenspel en de samenhang) van de operationele organisatie, handelt multidisciplinair en laat in zijn/haar denken en handelen consequent voorbeeldgedrag zien.

Hij of zij weet noodzakelijke organisatieveranderingen op positieve wijze aan te jagen, het belang van (nieuwe) processen of een nieuwe werkwijze juist te belichten en stimuleert eigenaarschap en financiële bewustwording.

De operationeel manager overziet het grotere geheel en weet daarbij de verschillende perspectieven en belangen goed te balanceren en het leer- en werkklimaat van de medewerkers te stimuleren en faciliteren. Hij of zij heeft een heldere kijk op een efficiënt en effectief ingericht primair proces en draagt zorg voor betrouwbare managementrapportages, de inrichting van het kwaliteitskader en bewaakt naleving. Hij of zij werkt vanuit een nauw samenspel met onder andere de Teamleiders, HR-adviseur, IT, de controller, manager kwaliteit en veiligheid, business development & sales. Daarnaast voert de operationeel manager effectieve en efficiënte contract- en evaluatiebesprekingen met externen en stuurt waar nodig bij.

Naast de lijnfunctie wordt van de operationeel manager verwacht dat hij of zij brede en landelijke projecten kan aansturen en hiertoe initiatief neemt.

 

Need to haves

Heeft een bedrijfskundige of bedrijfseconomische opleiding afgerond op minimaal Hbo-niveau en/of beschikt over een HBO werk- en denkniveau.
Beschikt over ruime, meerzijdige ervaring in een leidinggevende positie.
Ervaring in de zorg is een pre.
Is bedrijfskundig sterk onderlegd en heeft ervaring met operationele bedrijfsvoering vraagstukken, diverse financieringsstromen opgedaan in een zorg (gerelateerde) omgeving en heeft een sterk cijfermatig inzicht.
Beschikt over een sterk ontwikkeld conceptueel en analytisch vermogen (overziet het grotere geheel) en bewaakt prioriteitsstelling.
Heeft ervaring met het aansturen van meerdere professionele teams en het vormgeven en implementeren van businesscasussen.
Is breed maatschappelijk onderlegd en heeft affiniteit met de medisch specialistische zorg en diagnostiek in het bijzonder.
Heeft een scherp oog voor een gezonde (financiële) operationele bedrijfsvoering, weet inzichtelijkheid te vergroten en bewaakt voortgang.
Heeft ervaring met het aansturen van veranderingsprocessen, is authentiek, transparant, respectvol, verbindend en bewaakt draagvlak.
Is een strategisch en integraal denker en doorziet complexe, operationele zorgvraagstukken en weet deze te vertalen naar mogelijke (financiële) scenario's.
Beschikt over sterke projectmatige vaardigheden, stelt heldere kaders en is resultaatgericht, daadkrachtig en proactief.
Is een stevige gespreks- en adviespartner voor de directie, beschikt over inlevingsvermogen en tact, snapt belangen, overbrugt tegenstellingen en gelooft in de kracht van 'samen'.
Bezit overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheden ten behoeve van contractbesprekingen.
Kan zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.

 

Het MRI Centrum past bij je wanneer

Jij je herkent in de kerncompetenties: ondernemerschap, inlevingsvermogen, pro-activiteit, deskundigheid en resultaatgerichtheid.
Je met energie en enthousiasme zichtbaar bent binnen de organisatie.
Een uitdaging ziet in een organisatie die in verandering en aan het groeien is.
Een goed gevoel hebt voor de balans tussen resultaat- en mensgericht zijn.

 

Geïnteresseerd?

Wat bieden wij?

Wij bieden een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris is marktconform en afhankelijk van opleiding en ervaring. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO ZKN FWG 70. Dit betekent onder andere een eindejaarsuitkering en vakantiegeld. Daarnaast bouw je pensioen op bij PFZW en heb je naast vakantiedagen ook recht op PLB-uren.

Heb je interesse in bovenstaande functie, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren.

Voor vragen of meer informatie over deze vacature, kun je contact opnemen met Safae Mouzouri, HR adviseur: 06- 27231577