Zorgverzekering & Kosten

Verwijzing VAN DE HUISARTS

MRI Centrum maakt jaarlijks afspraken met alle zorgverzekeraars. Met een verwijzing van de huisarts* wordt uw diagnostiek doorgaans met 100% vergoed. Met uitzondering van het eigen risico dat wettelijk is vastgesteld op (minimaal) €385,-. Facturen sturen wij rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. De regelingen voor MRI Centrum zijn hetzelfde als voor reguliere ziekenhuizen in Nederland.

Uw huisarts is uw eerste aanspreekpunt bij vragen of klachten over uw gezondheid. Als de huisarts vindt dat u diagnostisch onderzoek nodig heeft, zal hij/zij u verwijzen. De huisarts stuurt de verwijzing digitaal naar MRI Centrum of overhandigt deze aan u.

Wanneer u digitaal bent doorverwezen, wordt u binnen 2 werkdagen door ons gebeld voor het maken van een afspraak.  

Wanneer u een verwijzing op papier heeft, neemt u zelf contact met ons op. De medewerker die u spreekt zal u vragen de verwijzing op veilige wijze via e-mail naar ons te zenden.

Bij het plannen van uw eerste afspraak mag de verwijzing niet ouder zijn dan 1 jaar.

*Of een andere geldige verwijzer zoals een jeugdarts, specialist ouderengeneeskunde, sportarts, bedrijfsarts of verloskundige.

 

contracten 2023 voor MRI, echo en röntgen onderzoeken

* Zolang de onderhandelingen over 2023 lopen zijn de afspraken van 2022 geldig. 
**Heeft u een verwijzing anders dan benoemd, dan bent u ook van harte welkom. Voor meer informatie, zie pagina 'Zelfbetalen'

 

Contracten 2023 voor Prostaat Diagnostiek

*Voor meer informatie, zie pagina 'Vergoeding Prostaat Diagnostiek'

 

AANVRAAG/verwijzing VAN een SPECIALIST

MRI Centrum heeft met veel ziekenhuizen en Zelfstandige Behandel Centra (ZBC) een overeenkomst voor het maken van MRI, echo en röntgen onderzoeken. De rekening kan in dit geval naar het betreffende ziekenhuis of ZBC worden gestuurd.

Indien de specialist niet werkzaam is bij een instelling waar MRI Centrum een overeenkomst mee heeft, dan kan de factuur bij enkele zorgverzekeraars worden ingediend.

Indien de specialist in een niet-gecontracteerde instelling werkt en uw zorgverzekeraar het onderzoek niet vergoedt, kunt u ook overwegen het onderzoek zelf te betalen.

Een medewerker van MRI Centrum kan u, indien gewenst, hier meer over vertellen tijdens het maken van de afspraak.

 

PASSANTENTARIEVEN

Dit zijn de tarieven die MRI Centrum in rekening brengt wanneer u geen Nederlandse zorgverzekering heeft of indien wij bij uw eerste consult geen geldige verwijzing hebben ontvangen.

Het kan voorkomen dat u er voor kiest om zelf uw diagnostische onderzoek te financieren. In dat geval gelden de passantentarieven. Het is alleen mogelijk om vooraf per pin te betalen. Klik op de buttons voor onze passantentarieven.  

 

 

Vergoedingen bij Mri Centrum

Passantentarieven
MRI scan

Vergoedingen bij Mri Centrum

Passantentarieven
Echografie & Röntgen

Vergoedingen bij Mri Centrum

Passantentarieven
Prostaat Diagnostiek