MRI onderzoek bij het behandelen en monitoren van hartziekten

Op vrijdag 10 november is Matthijs van Kranenburg gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van het toepassen van MRI diagnostiek bij diagnose, behandeling en bewaken van hartziekten (Application of Quantitative MRI Techniques in Ischemic and Congenital Heart Disease image-guided therapy). 

Naar schatting ondervinden 30.000 mensen in Nederland een hartinfarct per jaar en dit is een groot maatschappelijk probleem. Naast het vaak voorkomen van hartinfarcten, bereiken steeds meer patiënten met aangeboren hartziekten de volwassen leeftijd (ongeveer 45.000 in Nederland) dankzij hartchirurgie, maar hebben desondanks continue professionele hulp nodig. Beeldvormende technieken, zoals Magnetic Resonance Imaging (MRI) zijn essentieel in deze twee patiënten groepen, voor het vaststellen van een diagnose, sturen van behandeling en het geven van een prognose. MRI geldt naast echocardiografie en computer tomografie als een van de betere beeldvormende technieken in de cardiologie.

In zijn proefschrift toont Matthijs van Kranenburg aan dat het met MRI mogelijk is om een prognose te geven na een hartinfarct. In het bijzonder het optreden van vernauwing van kleine bloedvaten in het infarct gebied aangetoond met MRI binnen 14 dagen na het optreden van het infarct is een belangrijk slecht teken. Aan de schade aan de hartspier blijkt een prijs betaald te worden binnen twee jaar na het hartinfarct bij afsluiting van een kransslagader. Dit kan betekenen dat deze patiënten vaker vervolgd moeten worden en dat MRI kan worden gebruikt in studies om de dotterbehandeling te optimaliseren. Verder toont dit proefschrift aan dat er vaker pacemaker gerelateerde complicaties ontstaan bij het plaatsen van een pacemaker in patiënten met een aangeboren hartziekten in vergelijking met de algehele populatie. Op politiek niveau en bij beleidsmatige vraagstukken raadt Matthijs van Kranenburg aan  om met deze cijfers rekening te houden. 
 
Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt met private financiering - stichting DIRA. MRI Centrum heeft een bijdrage geleverd in het tot stand brengen van het proefschrift. MRI Centrum ondersteund onderzoek op het gebied van MRI diagnostiek om zo doelmatigheid van MRI diagnostiek binnen de zorg te vergroten.