--

Het MRI onderzoek

Voorbereiding

HOE MOET U ZICH VOORBEREIDEN OP EEN MRI ONDERZOEK?

Hoe moet u zich precies voorbereiden op een MRI onderzoek? Dat is vrij eenvoudig, al zijn er wel enkele belangrijke aandachtspunten. Neemt u in ieder geval uw verzekeringspasje en een geldig legitimatiebewijs mee. Heeft u nog geen afspraak gemaakt? Bekijkt u dan de afsprakenpagina met informatie over hoe u een afspraak bij het MRI Centrum kunt maken.

Comfortabele Kleding

Neemt u een joggingbroek (zonder metalen knopen en ritsen) en t-shirt of een pyjama mee om comfortabel te liggen en huid-op-huid contact te vermijden. Behalve in locatie Groningen, daar ontvangt u kleding van het MRI Centrum. Komt u voor een MRI schouder met contrast dan verzoeken wij u een hemdje mee te nemen om de toediening van het contrast makkelijker te maken. 

Geen metalen voorwerpen

Alles van metaal of materiaal waarin metaal is verwerkt, zoals sieraden, telefoons, brillen, muntgeld, sleutels, horloges, bankpasjes, gebitsprotheses en gehoorapparaten mogen niet in de MRI-ruimte komen. Edelmetaal is meestal geen probleem maar kan alleen in beperkte hoeveelheid in de scanner. 

Contra-indicaties voor een MRI scan

Voor het uitvoeren van een MRI scan bestaan enkele contra-indicaties. Heeft u bijvoorbeeld een metaalsplinter in uw oog en is deze niet volledig door een arts verwijderd, dan is dit een contra-indicatie. Uw aanvragend arts houdt hier rekening mee. Indien u een pacemaker heeft kunt u helaas niet bij ons terecht.

MRI schouder/heup

Voor sommige schouder- en heuponderzoeken is het noodzakelijk contrastvloeistof direct in het gewricht toe te dienen. Daarvoor wordt een plaatselijke verdoving gebruikt. Wij raden u af om daarna nog zelf auto te rijden. Zorgt u er dan voor dat er iemand bij u is die u terug kan rijden.

Wanneer nuchter

Alleen als u komt voor een MRI van de bovenbuik/lever (MRI Abdomen / MRCP) moet u nuchter zijn. Als het onderzoek in de ochtend plaatsvindt, verzoeken wij u nuchter te komen. Als het onderzoek na 12.00 uur plaatsvindt, mag u een licht ontbijt nuttigen. Voor de overige onderzoeken gelden geen restricties.

Geen oogmake-up

Indien u komt voor een hoofdscan dan vragen wij u geen oogmake-up te dragen omdat sommige soorten metalen deeltjes bevatten. Dit geldt overigens niet voor permanente make-up.

 

 

Aandachtspunten om het onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen

 

Heeft u last van claustrofobie?

Het MRI apparaat is een soort tunnel, die aan de voor- en achterkant open is. Denkt u dat u moeite hebt met het liggen in de scanner, meldt u ons dat dan van tevoren. Bij sommige onderzoeken, bv. knie of enkelonderzoeken, kunnen wij u zo in de scanner leggen dat uw hoofd buiten de tunnel blijft. Onze laboranten zijn zeer ervaren in het begeleiden van mensen die in meerdere of mindere mate last hebben van claustrofobie. Over het algemeen lukt het hen om u voldoende gerust te stellen zodat het MRI onderzoek uitgevoerd kan worden. Als u erge last heeft van claustrofobie raden wij u aan om eventueel aan uw aanvragende arts een rustgevend medicijn te vragen en dat een uur van tevoren in te nemen.

Iemand meenemen?

Uiteraard kunt u iemand meenemen om u te begeleiden of om u gezelschap te houden. Echter gezien onze beperkte ruimte in de wachtkamer, vragen wij u dit te beperken tot één persoon. Het is de bedoeling dat deze persoon in de wachtkamer blijft, terwijl u het onderzoek ondergaat.

Op tijd

Wij waarderen het als u op tijd komt omdat wij met een strakke planning werken. Wij doen er alles aan om uw onderzoek op het afgesproken tijdstip te laten plaatsvinden. Doordat wij veel aandacht besteden aan de kwaliteit van het onderzoek, kan het zijn dat een onderzoek soms iets langer duurt dan de tijd die er doorgaans voor staat. Hierdoor kan de wachttijd in de wachtkamer iets oplopen. De receptioniste zal u hiervan op de hoogte brengen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Voor het onderzoek vragen wij u 15 minuten eerder aanwezig te zijn. Bent u verhinderd of te laat, neem dan z.s.m. contact met ons op. Wordt een verhindering niet tijdig gemeld of een afspraak minder dan 24 uur van tevoren geannuleerd, dan is het MRI Centrum genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

 

 

 

 

Uitvoeren MRI scan

WAT KUNT U PRECIES VAN HET ONDERZOEK VERWACHTEN?

Voor het onderzoek vragen wij u 15 minuten eerder aanwezig te zijn. Daarnaast verzoeken wij u het vragenformulier dat u als bijlage bij de afspraakbevestiging hebt ontvangen ingevuld mee te nemen. Het onderzoek duurt meestal tussen de 20 en 45 minuten, afhankelijk van het type onderzoek. Het MRI onderzoek verloopt als volgt:

 

Ontvangst

Bij binnenkomst meldt u zich bij de receptie. De receptioniste zal ter controle vragen naar uw  legitimatiebewijs en verzekeringspas. Na het controleren van deze gegevens kunt u plaatsnemen in onze wachtruimte. In de wachtruimte heeft u de mogelijkheid een kopje koffie of thee te nuttigen.

 

Omkleden

Is het tijd voor uw onderzoek, dan wordt u door de laborant geroepen en naar een kleedhokje gebracht om u om te kleden. Daar kunt u zich omkleden en een joggingbroek, T-shirt of pyjama aandoen (of bij schouderonderzoeken met contrast een hemdje).

 

MRI-ruimte

De laborant begeleidt u vervolgens naar de MRI-ruimte. Heeft u nog vragen of opmerkingen over het onderzoek dan kunt u deze met de laborant bespreken. U ontvangt oordopjes en een gehoor- beschermende hoofdtelefoon met muziek naar keuze.

 

De scan

U wordt gevraagd op een tafel te gaan liggen die vervolgens langzaam in de ‘tunnel’ van de scanner wordt geschoven. De scanner is aan de voor- en achterkant open. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.

 

Geluiden

U hoort tijdens het onderzoek series van hard kloppende of tikkende geluiden. Dat is niet altijd even prettig, maar hoort bij het MRI onderzoek en is normaal. Hiervoor ontvangt u gehoorbescherming. Klik hier voor een idee van het geluid van een MRI scan (zet het volume hoog voor een reëel geluid).

 

De laborant

De laborant is tijdens het onderzoek buiten de ruimte, maar ziet u voortdurend. Via de intercom geeft de laborant u de nodige aanwijzingen. Mocht het nodig zijn, dan kunt u door middel van een indrukbaar balletje met de laborant communiceren.

 

Contrastmiddel

Bij enkele onderzoeken is het nodig u via een infuus in de arm een contrastmiddel toe te dienen. Dit hangt af van het soort onderzoek. Meestal wordt dit bij het maken van de afspraak kenbaar gemaakt. Contrastmiddel zorgt er voor dat het te scannen gebied ‘opgelicht’ wordt. Het contrastmiddel dat wordt gebruikt is een niet jodiumhoudend contrastmiddel dat via een injectie in uw arm wordt toegediend. Heeft u last van een ernstige allergie, meldt u dit dan van tevoren.

Beelden & uitslag

WAT GEBEURT ER ALS UW MRI-SCAN IS GEMAAKT EN VAN WIE HOORT U DE UITSLAG?

Beelden en verslag naar uw arts

De beelden worden beoordeeld door een radioloog van het MRI Centrum, die een verslag maakt van zijn bevindingen. Dat verslag wordt dan, samen met de beelden, binnen 1 tot 3 werkdagen na het onderzoek naar uw arts gestuurd. In geval van spoed wordt het onderzoek uiteraard zo snel mogelijk verslagen en opgestuurd. Bij een ernstige onverwachte afwijking zal direct contact worden gezocht met uw arts.

Uw arts bespreekt de uitslag met u

Uw arts bestudeert het verslag met de bevindingen van de radioloog en stelt de uiteindelijke diagnose vast. Uw arts is immers volledig op de hoogte van uw medisch dossier en persoonlijke situatie en kan hierdoor de bevindingen van de radioloog in het juiste kader plaatsen. De radioloog of laborant van het MRI Centrum zal geen mededelingen doen over de bevindingen van het MRI onderzoek. Ook vragen naar aanleiding van het verslag dient u met uw arts te bespreken. Uw arts kan dan eventueel contact opnemen met onze radioloog.

Kopie van de beelden op CD-rom

Wilt u als patiënt een kopie van de beelden op CD-rom ontvangen, dan kan dat tegen een vergoeding van 15 euro. U kunt dit aan de balie doorgeven vòòr uw onderzoek maar u hebt ook altijd de mogelijkheid later nog een CD-rom aan te schaffen. Stuurt u dan uw naam, geboortedatum, adres en het onderzoek waar u de beelden van wilt ontvangen per e-mail naar info@mricentrum.nl

Tevredenheidsonderzoek

Het MRI Centrum heeft patiënttevredenheid hoog in het vaandel staan. Uw mening vinden we dan ook erg belangrijk. Voor de meting van de patiënttevredenheid ontvangt u na uw MRI onderzoek een patiëntenenquête, waarin u uw mening kunt geven over onze service en waar u ook suggesties voor verbeteringen kunt aangeven. Voor ons zijn deze resultaten zeer waardevol om onze kwaliteit te blijven verbeteren.

Daarnaast kunt u opmerkingen altijd doorgeven aan een van onze medewerkers op de verschillende locaties. U kunt dit tevens sturen naar info@mricentrum.nl of doorgeven via ons algemene telefoonnummer 0880 8888 88. Klachten kunt u melden op onze klachtenpagina.