Het echo onderzoek

Voorbereiding

Waar moet u rekening mee houden?

Over het algemeen hoeft u zich niet speciaal voor te bereiden op een echo onderzoek, met uitzondering van een echo van de bovenbuik, nieren/urinewegen en onderbuik. 

Echo bovenbuik

Komt u voor een echo van de bovenbuik dan verzoeken wij u om nuchter te zijn. Dit betekent dat u 6 uur voor het onderzoek niet meer eet, drinkt of rookt. Wanneer uw afspraak in de ochtend plaats vindt verzoeken wij u de avond voor het onderzoek na 22:00 uur niets meer te gebruiken. Uw medicijnen mag u zoals gewoonlijk innemen met een klein beetje water.

Echo nieren/urinewegen en onderbuik

Komt u voor een echo van de nieren/urinewegen of onderbuik dan hoeft u niet nuchter te zijn. Wij verzoeken u wel om 1 uur voor het onderzoek +/- 1 liter water te drinken en daarna niet meer naar het toilet te gaan. 


Wij vragen u 10 minuten voor het onderzoek aanwezig te zijn en uw legitimatiebewijs mee te nemen. In verband met Covid-19 verzoeken wij u vriendelijk om alléén naar het MRI Centrum te komen. Indien u voor uw vervoer afhankelijk bent van een begeleider dan mag deze u wel naar de kliniek brengen maar niet plaats nemen in de wachtkamer. Uw begeleider dient buiten of in de auto te wachten.

Bent u verhinderd of te laat, neem dan direct contact met ons op. Wanneer u te laat komt dan bestaat de kans dat wij voor u een nieuwe afspraak moeten maken. Wordt een verhindering niet tijdig gemeld of wordt de afspraak minder dan 24 uur van tevoren geannuleerd, dan is het MRI Centrum genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

Het echo onderzoek

WAT KUNT U PRECIES VAN HET ONDERZOEK VERWACHTEN?

Voor een echografie kunt u terecht in onze kliniek in Rotterdam en Amsterdam.

Ontvangst

Bij binnenkomst meldt u zich bij de receptie. De receptioniste zal ter controle vragen naar uw  legitimatiebewijs. Na het controleren van uw legitimatiebewijs kunt u plaatsnemen in onze wachtruimte. Indien u niet komt voor een echo van de bovenbuik dan heeft u de mogelijkheid om in de wachtruimte een kopje koffie of thee te nuttigen.

Omkleden

Wanneer het tijd is voor uw onderzoek, dan wordt u door de laborant opgehaald en naar een kleedruimte gebracht. Afhankelijk van het lichaamsdeel dat onderzocht moet worden, wordt u gevraagd zich uit te kleden. 

het onderzoek

De laborant begeleidt u vervolgens naar de echo ruimte en zal u vertellen hoe u plaats moet nemen voor het onderzoek. De laborant brengt gel aan voor een goede geleiding van de geluidsgolven. Vervolgens gaat de laborant of radioloog met een scanner over uw huid en bekijkt de beelden op de monitor. Het onderzoek duurt tussen de 15 en 30 minuten, afhankelijk van het type echo onderzoek. Wanneer het onderzoek klaar is, mag u zich weer aankleden en afmelden bij de receptie.

 

Verslaglegging

WAT GEBEURT na het onderzoek EN VAN WIE HOORT U DE UITSLAG?

De beelden worden beoordeeld door een radioloog van het MRI Centrum die een verslag maakt van zijn bevindingen. Dat verslag wordt binnen 1 werkdag na het onderzoek naar uw arts gestuurd. Bij een ernstige onverwachte afwijking zal er direct contact worden opgenomen met uw arts.

Uw arts stelt met behulp van de bevindingen van de radioloog de uiteindelijke diagnose vast. Uw arts is immers volledig op de hoogte van uw medisch dossier en persoonlijke situatie en kan hierdoor de bevindingen van de radioloog in het juiste kader plaatsen. De radioloog of laborant van het MRI Centrum zal geen mededelingen doen over de bevindingen van het echo onderzoek. Ook vragen naar aanleiding van het verslag dient u met uw arts te bespreken. Uw arts kan dan eventueel contact opnemen met onze radioloog.

Wilt u een kopie van de beelden op CD-rom ontvangen, dan kan dat tegen een vergoeding van 15 euro. U kunt dit aangeven op de dag van uw onderzoek aan de balie maar u heeft ook altijd de mogelijkheid later nog een CD-rom aan te schaffen. Stuurt u dan uw naam, geboortedatum, adres en het onderzoek waar u de beelden van wilt ontvangen per e-mail naar info@mricentrum.nl

Barbotage

 1. Wat is een echogeleide barbotage?
  U hebt klachten die veroorzaakt kunnen worden door verkalkingen in een of meerdere pezen. Met echogeleide barbotage willen we het proces van het opruimen van deze verkalkingen op gang brengen. Dat doen we door het ‘aanprikken’ en (deels) wegspoelen van de kalk. Hierdoor wordt het lichaam aangespoord de kalkresten op te ruimen. Dat kost meestal enkele weken tot maanden. De klachten kunnen de dagen na de ingreep eerst toenemen. Maar daarna nemen ze af om vaak helemaal te verdwijnen. Echter, er kunnen periodes zijn waarbij de klachten plots toenemen. Dat heeft te maken met verplaatsing ('migratie') van de calcificaties van de pees naar de slijmbeurs. Dat is een onderdeel van het herstelproces.
   
 2. Voorbereiding
  Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of heeft u een stoornis van de bloedstolling? Dan is het belangrijk dat de arts die dit onderzoek/deze behandeling aanvraagt dit weet. Uw behandelend arts zal u vertellen of u moet stoppen met de bloedverdunners of dat u ze mag blijven gebruiken
   
  • Overige medicijnen
   Uw overige medicijnen kunt u op de gebruikelijke manier en tijd innemen.
  • Eten en drinken
   U mag voor de behandeling gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts.
  • Meld bijzonderheden vooraf
   Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw behandeling.
  • Bent u zwanger?
   Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw behandelend arts en meld het voorafgaand aan de behandeling bij ons.
    
 3. De behandeling
  De behandeling die u zult ondergaan, vindt plaats op de echokamer. U ligt op de behandeltafel. De radioloog bepaalt eerst middels echografie de locatie van de verkalkingen. Na ontsmetting van de huid, krijgt u een verdovingsprik. Vervolgens wordt met de naald enkele keren in de kalkafzetting geprikt om te proberen deze in kleinere stukjes te breken (‘fragmentatie’). Er wordt ook vloeistof in de verkalking gespoten. Soms komt daarbij enig kalk terug in de spuit, dit is het ‘spoelen’. Als laatste wordt een ontstekingsremmend medicijn in de slijmbeurs ingespoten.

  Door de procedure wordt het lichaam aangespoord om de verkalkingen op te ruimen, en eventuele fragmentatie en het spoelen maken dit gemakkelijker. Dit proces kan wel zorgen voor tijdelijk juist enige toename van de pijnklachten, soms tot twee weken na de behandeling. Daarna zullen de klachten meestal afnemen en uiteindelijk bij de meerderheid van de patiënten verdwijnen. Soms is er een tweede behandeling nodig om het gewenste resultaat te bereiken.

  De plek waar de kalk zich bevindt, wordt verdoofd. Echter het aanprikken van de kalk kan pijnlijk zijn. Laat de radioloog gerust weten wanneer u te veel pijn heeft. Soms kan meer verdovingsvloeistof helpen.
   
 4. Duur van de behandeling
  Een echogeleide barbotage duurt gemiddeld 30-45 minuten.
   
 5. Risico's
  Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor een echogeleide barbotage. Het is een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt. Een enkele keer treden er complicaties op, zoals een bloeduitstorting rond de plek van de ingreep of een infectie.  

  Een mogelijke bijwerking van het ontstekingsremmend middel Kenacort is dat er roodheid in het gezicht kan ontstaan. Deze bijwerking komt bij 1 tot 10 van de 1000 patiënten voor. De roodheid trekt binnen enkele dagen weg. Als u meer klachten heeft dan alleen de roodheid kunt u contact opnemen met de huisarts.
   
 6. Heeft u diabetes?
  Als u diabetes heeft houdt er dan rekening mee dat uw glucosewaarden de eerste week na de injectie (extra) verhoogd kunnen zijn. Omdat dit maar ongeveer een week duurt kan dit in principe geen kwaad. Eventueel kan de dosering insuline tijdelijk worden verhoogd.
   
 7. Na de behandeling
  U mag na de behandeling naar huis.     

  De eerste 2 à 3 uur na de injectie mag u NIET ZELF autorijden. Dit komt door een mogelijke verminderde beweeglijkheid van het gewricht/de pees. Houdt u hier rekening mee. Vervoersmiddelen zoals openbaar vervoer, taxi, scooter, fiets enz. zijn wel toegestaan.
   
 8. Mag ik na de behandeling weer alles doen?
  Na de behandeling kunt u een aantal dagen tot 2 weken flinke napijn hebben. Hiertegen kunt u pijnstillers gebruiken, bijvoorbeeld paracetamol (maximaal 6 keer 500 mg per dag) indien u dat mag gebruiken. U kunt ook koelen met ijs.

  Verder is het belangrijk dat u na de behandeling uw schouder blijft bewegen, maar niet forceert: stop bij pijn.     

 

Kenacort injectie

 

 1. Wat is een kenacort injectie en wat is de werking?
  Een kenacort injectie is een injectie waarin een ontstekingsremmend middel Kenacort en Lidocaïne 1% oplossing zitten, meestal in een verhouding van 1:4, tenzij anders verzocht door uw behandelaar. Kenacort heeft een langdurige ontstekingsremmende werking. Lidocaïne heeft een plaatselijke verdovende werking. Het verdooft de injectieplaats en het ingespoten weefsel tijdelijk.Deze twee stoffen samen zorgen er voor dat de ontstekingsreacties in de weefsels worden onderdrukt. De bedoeling is dat zowel de pijn als de zwelling afneemt of zelfs helemaal verdwijnt.
   
 2. Procedure
  U ligt op de behandeltafel op de echokamer. De radioloog bepaalt eerst middels echografie de plek van de injectie. Daarna wordt de huid ontsmet. Onder echogeleide, wordt de naaldpunt ingebracht tot op de plaats waar het medicijn dient te worden ingespoten. Veelal wordt het traject ernaartoe verdoofd met lidocaine. Eenmaal op de juiste locatie, wordt het mengsel met kenacort ingespoten.
   
 3. Na de injectie
  De lidocaïne (verdoving) werkt meteen. De verdoving houdt 2 tot 3 uur aan. De Kenacort heeft enkele dagen tot weken nodig voor maximaal effect.
   
 4. Bijwerkingen
  • De pijnklachten kunnen gedurende 2 tot 3 dagen na de injectie verergeren. Ook kan er op de geïnjecteerde plek een zwelling ontstaan, deze neemt na 2 of 3 dagen vanzelf af.
  • Uw gezicht kan enkele dagen na de injectie wat roder kleuren dan normaal, dit verdwijnt na enkele dagen. Dit is een mogelijke bijwerking van Kenacort.
  • Er kunnen wat hormonale schommelingen ontstaan, waardoor er menstruatiestoornissen kunnen optreden.
  • Bij diabetici kan het bloedsuikergehalte de eerste twee weken na de injectie een beetje ontregeld zijn. Controleer uw bloedsuiker na de injectie extra goed.
  • Een allergische reactie als gevolg van de injectie komt zelden tot niet voor.
 5. Adviezen voor thuis
  Wanneer de lidocaïne (verdoving) is uitgewerkt, kan de pijn verergeren. Deze pijn neemt meestal drie dagen na de injectie geleidelijk weer af. Tegen de pijn kunt u maximaal 4 keer daags 2 tabletten Paracetamol 500 mg innemen, tenzij er bij u medische redenen zijn om dit niet te doen. Bij twijfel kunt u overleggen met uw huisarts of uw behandelend orthopeed.

  Het gewricht kunt u rustig aan bewegen en normaal belasten. U hoeft na de injectie geen activiteiten achterwege te laten, maar forceer niet door eventuele pijn heen. Door de verdoving kan het gewricht tijdelijk minder pijnlijk zijn. Beperk dan uw activiteiten tot de dingen die u gewend bent te doen.