Arts

 

Uw patiënt kan bij het MRI Centrum terecht voor een MRI scan, een echografie en een röntgenfoto. Vrijwel alle diagnostiek, mits op verwijzing van een arts, valt onder de verzekerde zorg en wordt dus vergoed. Het MRI Centrum kent geen wachttijden en we hanteren flexibele openingstijden waardoor uw patiënt ook in de avonduren of in het weekend bij ons terecht kan. 

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via 0880 8888 08, per email via artsen@mricentrum.nl.

 

Verwijzen

Eenvoudige aanvraagprocedure

Via onderstaande formulieren kunt u eenvoudig online een patiënt naar ons doorverwijzen voor een MRI, echo of röntgen onderzoek. Om veiligheidsredenen versturen wij een kopie van het aanvraagformulier niet meer als bijlage naar uw e-mailadres. U krijgt de mogelijkheid om binnen 10  minuten na het indienen van de aanvraag het formulier te downloaden. Naast het online indienen kunt u tevens de aanvragen downloaden en ingevuld naar ons versturen via afspraak@mricentrum.nl, mricentrum@zorgmail.nl of per fax via 0880 8888 99.

Uw patiënt wordt, na ontvangst van het aanvraagformulier, binnen één dag gebeld voor een afspraak. Bereiken wij uw patiënt niet dan kan deze zelf contact met ons opnemen via het nummer 0880 8888 88 (keuze 1). Uw patiënt ontvangt vervolgens een afspraakbevestiging met informatie over het onderzoek en een routebeschrijving naar de kliniek. Voor een MRI scan kan uw patiënt terecht in 8 klinieken verspreid door heel Nederland. Tevens bieden we echografie aan in het MRI Centrum in Amsterdam en voor röntgenfoto's kan uw patiënt terecht in het MRI Centrum in Breda.

 

  aanvraagformulier mri scan aanvraagformulier echografie aanvraagformulier röntgenfoto

Informatie

Voor u als aanvrager

Via MRI, echo en röntgen diagnostiek heeft u de mogelijkheid om snel en effectief een diagnose te stellen. Vroegtijdige diagnostiek dient het belang van de patiënt

Soorten onderzoek

U kunt uw patiënt voor alle reguliere MRI, echo en röntgen onderzoeken naar het MRI Centrum verwijzen. Voor meer informatie, klik hier

Informatie huisarts

Diagnostiek dient het belang van de patiënt en versterkt uw functie als poortwachter. Voor meer informatie, klik hier

MRI indicatielijst

Wanneer is een MRI scan van toegevoegde waarde? Bekijk de indicatielijst. Voor meer informatie, klik hier

Nascholing/DTO

Gedegen kennis van MRI, echo en röntgen diagnostiek is noodzakelijk voor een goede aanvraag en diagnose. Voor meer informatie, klik hier

Beelden en verslag

De beelden worden beoordeeld door een radioloog van het MRI Centrum die een verslag maakt van zijn bevindingen. Bij een MRI en een röntgen onderzoek worden de beelden en het verslag binnen 1 tot 3 werkdagen na het onderzoek per post naar u verstuurd. U ontvangt tevens het verslag via ZorgMail. Bij een echo onderzoek ontvangt u de verslaglegging binnen 1 werkdag via ZorgMail of via de fax. In het geval van spoed wordt het onderzoek dezelfde dag nog verslagen en verstuurd. Bij een ernstige onverwachte afwijking zal de radioloog direct contact u opnemen. Het MRI Centrum doet geen uitspraak over de bevindingen richting uw patiënt.

Beelden/PACS

Het is mogelijk om als arts de beelden en verslaglegging via onze PACS te bekijken. Daarnaast kunnen de beelden ook automatisch vanuit het MRI Centrum naar de PACS van een ziekenhuis of ZBC worden verstuurd. Klik hier, voor meer informatie over de aanmeldprocedure en de PACS . 

Verslag

Als aanvragend arts ontvangt u de verslaglegging via de post, via de fax en/of via ZorgMail. Mocht u nog geen verslagen via ZorgMail ontvangen stuurt u dan een e-mail naar artsen@mricentrum.nl met vermelding van uw AGB Code of ZorgMailadres. 

     Het is alleen mogelijk om in te loggen via Internet Explorer, versie 8 of hoger

    PACS: Inloggen voor beelden en verslag